MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Obwieszczenie Prezydenta Miastsa Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miastsa Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 12 studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany


Autor:  Sylwia Tomaszewska Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  21 lipiec 2014 08:22 Data publikacji:  21 lipiec 2014 08:27
Wersja:  1.1