MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

oferta Fundacji Siódmy Wymiar Pomocy

Oferta Fundacji Siódmy Wymiar Pomocy na realizację zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n.: ,,Ku dorosłości bez dopalaczy" w terminie  od 20.06 do 10.09.2018r. złożona w trybie art.  19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  8 czerwiec 2018 11:05 Data publikacji:  8 czerwiec 2018 11:07
Wersja:  1.0