MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Oferta Stowarzyszenia MONAR

Oferta Stowarzyszenia  MONAR na realizację zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym p.n. „Prowadzenie mobilnej profilaktyki uzależnień na terenie miasta Kielce" ,  w terminie od 12.10.2018r. do 12.11.2018r. , składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  2 październik 2018 09:28 Data publikacji:  2 październik 2018 09:28
Wersja:  1.0