MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KIELCE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"


Autor:  Janusz Koza Sekretarz Miasta Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  2 listopad 2017 13:24 Data publikacji:  2 listopad 2017 13:26
Wersja:  1.1