MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
ogłasza przetarg ustny (aukcję) na sprzedaż samochodu osobowego:

Samochód osobowy marki Citroen C5 2.0 HDI

1. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji
Aukcja będzie przeprowadzona w dniu 14.06.2017r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.
2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot aukcji
1) Z przedmiotem aukcji można zapoznać sie do dnia poprzedzającego dzień aukcji w siedzibie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6. w godzinach 08:00 - 15:00.
2) Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przedmiocie aukcji jest Pan Marek Wacnik oraz Pan Przemysław Słoń.
3. Przedmiot aukcji:
Przedmiotem aukcji jest Samochód osobowy marki Citroen C5 2.0 HDI o nr rej. TK 4900E, rok produkcji 2008, nr VIN VF7RWRHRH54018627, silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 1997 ccm i mocy 100 kW, kolor grafitowy metalizowany, przebieg 152 796 km.
4. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza wynosi 20 000,00zł.
5. Wadium:
1) Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. tj. 1 000,00 zł.
2) Wadium należy wnieść do godz. 10:00 najpóźniej w dniu przeprowadzenia aukcji.
3) Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI S.A. 60 1050 1461 1000 0023 5332 1181.
4) Wadium złożone przez Licytantów, których oferty nie zostały wybrane zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonaniu wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.
5) W przypadku gdy żaden z Licytantów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6) Wadium Licytanta, którego oferta została wybrana nie podlega zwrotowi, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny.
6. Sposób składania ofert
Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą Licytant chce
nabyć jej przedmiot.
7. Termin związania oferta:
1) Uczestnik składa ofertę w czasie prowadzonej aukcji.
2) Złożona oferta przestaje wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
3) Po trzecim ogłoszeniu zaoferowanej ceny Prowadzący zamyka aukcję i udziela
przybicia nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży:
1) Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu aukcji na rzecz Nabywcy.
2) Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna sprzedaży niezwłocznie
po udzieleniu przybicia w dniu wyboru oferty.
9. Zastrzeżenia dodatkowe:
1) Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez
podania przyczyn.
2) Organizator zastrzega prawo do zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyn.
10. Informacje dodatkowe:
Regulamin przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu osobowego znajduje się
na stronie internetowej Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce bądź w pokoju nr 108
budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.


Autor:  Przemysław Słoń Osoba publikująca: Tomasz Korban ZOUM Kielce
Data utworzenia:  6 czerwiec 2017 08:00 Data publikacji:  6 czerwiec 2017 08:23
Wersja:  1.2