MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Or-III.271.51.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Or-III.271.51.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 434818-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce współfinansowanego przez...
Termin składania ofert: 2013-11-04

Numer ogłoszenia: 452010 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 434818 - 2013 data 24.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·         W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).
·         W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).

Autor:  Iwona Franki Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  6 listopad 2013 12:32 Data publikacji:  6 listopad 2013 12:32
Wersja:  1.0