MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - usługi ochroniarskie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - usługi ochroniarskie

Numer ogłoszenia: 7813 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 993 - 2010 data 04.01.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 993-2010 z dnia 2010-01-04 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kielce
Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6


 

Numer ogłoszenia: 7813 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 993 - 2010 data 04.01.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, fax. 041 3676306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5..
• W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  12 styczeń 2010 14:35 Data publikacji:  12 styczeń 2010 14:35
Wersja:  1.0