MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Petycja

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawcy:

Pracownicy Placówek Oświatowych

ul. Krzemionkowa 1

25-705 Kielce

tel. 602 805 013

Przedmiot petycji:

Dotyczy poprawy sytuacji materialnej i zawodowej pracowników kieleckich placówek oświatowych.

Data złożenia petycji: 16 listopada 2016 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego

Monitorujący– Wydział Organizacyjny

Na podstawie art. 7 w związku z art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 ze zm.) pozostaje bez rozpatrzenia.


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Katarzyna Słota Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  18 listopad 2016 09:35 Data publikacji:  30 grudzień 2016 10:50
Wersja:  1.1