MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Petycja z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do planu remontów dróg na rok 2018 remontu ul. Pomorskiej (szczególnie w zakresie chodników)

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wprowadzenia do planów remontów dróg na rok 2018 remontu ul. Pomorskiej (szczególnie w zakresie chodników).

Data złożenia petycji: 30 kwietnia 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy– zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący– Wydział Organizacyjny


Autor:  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Janusz Koza Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  9 maj 2018 15:11 Data publikacji:  31 lipiec 2018 15:05
Wersja:  1.3