MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 27.07.2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

7. Informacja Dyrektora MOPR na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

8. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zdań inwestycyjnych;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym;

5) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w spółce Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

6) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

8) w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach;

9) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Generała Władysława Andersa i Krzemionkowej oraz ustalenia ich przebiegu;

10) w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej do posesji nr 85";

11) w sprawie nadania nazwy „Prezydenta Kazimierza Sabbata" rondu w Kielcach;

12) w sprawie nadania nazwy „Cichociemnych - Spadochroniarzy Armii Krajowej" rondu w Kielcach;

13) w sprawie nadania nazwy „Pułkownika Jana Zientarskiego" rondu w Kielcach;

14) w sprawie nadania nazwy „Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych" rondu w Kielcach;

15) w sprawie nadania nazwy „Majora Ignacego Skowrona" rondu w Kielcach;

16) w sprawie nadania nazwy „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" rondu w Kielcach;

17) w sprawie nadania nazwy „Pamięci Ofiar Kresów" rondu w Kielcach;

18) w sprawie nadania nazwy „Edwarda Taylora" ulicy w Kielcach;

19) w sprawie nadania nazwy „Uniwersytecka" ulicy w Kielcach;

20) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr XXXI/627/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zagórskiej;

21) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/661/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 i przyznania prawa pierwszeństwa;

22) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu;

23) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7;

24) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Stefana Żeromskiego 34;

25) w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych położonych w Kielcach przy ulicach Warszawskiej 3 oraz Jagiellońskiej 39;

26) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem 64 położonej w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 103;

27) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/20);

28) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Samuela Bogumiła Lindego (dz. nr 6/23);

29) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego;

30) w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kielcach przy ulicy Romualda Mielczarskiego;

31) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B;

32) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki;

33) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej;

34) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kryształowej;

35) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy G. Zapolskiej;

36) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa;

37) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Malachitowej;

38) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej;

39) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Zgody;

40) w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego garażem, położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

41) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

42) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

43) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

44) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1124/5);

45) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

46) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Stanisława Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

47) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

48) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wapiennikowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

49) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Turystycznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

50) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Narciarskiej i ul. Jana Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

51) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

52) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gm. Chmielnik;

53) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica;

54) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Geoedukacji Kielce";

55) w sprawie wyrażenia zgody na składkę członkowską Gminy Kielce w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu „Geoland Świętokrzyski";

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  6 wrzesień 2017 14:38 Data publikacji:  14 wrzesień 2017 13:50
Wersja:  1.1