MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Porządek sesji Rady Miasta Kielce

Porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach: 24.01.2019 r., 31.01.2019 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kielce.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kielce oraz insygniów Prezydenta Miasta Kielce i Przewodniczącego Rady Miasta Kielce;

2) w sprawie pozbawienia Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 – 2045;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok;

5) w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce;

6) w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kielce w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

8) w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

9) w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku;

10) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Sp. z o.o. z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach pod nazwą „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany";

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce;

12) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego w Kielcach;

13) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Szydłówek Górny i Alei Solidarności;

15) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików;

16) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Pańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tarnowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Podklasztornej;

19) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Generała Romualda Traugutta oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

20) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego i al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zamenhofa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

26) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 111/2);

27) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

28) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

29) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zagonowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 706 obręb 0015);

30) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

31) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kielce;

32) rozpatrzenie skargi na dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.


Autor:  Elżbieta Korczyńska p.o. dyrektora Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  13 luty 2019 13:58 Data publikacji:  22 luty 2019 11:06
Wersja:  1.2