MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Projekt Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Projekt Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Podaje się do publicznej wiadomości Rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia uwagi zgłoszonej do projektu zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i do Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 Studium.


Autor:  Sylwia Tomaszewska Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  21 luty 2014 08:14 Data publikacji:  21 luty 2014 08:14
Wersja:  1.0