MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne realizowane w latach 2014-2020

I.

Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania  ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK73) do Ronda Czwartaków

więcej

II.

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach
więcej

III.
Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach
więcej

IV.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT
więcej

V.
Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach
więcej

VI.
Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego
więcej

VII.

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce

więcej

VIII.

Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego

więcej

IX.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś"

więcej

X.

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia   ulicznego w gminie Kielce

więcej

XI.

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

więcej

XII.

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce

więcej

XIII.

Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce

więcej

XIV.

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską

więcej


Kontakt:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich

Al. Solidarności 34, piętro 8, 25-323 Kielce
tel. 41-36-76-553, 41-36-76-710


Autor:  Mieczysław Pastuszko - Dyrektor WZFE Osoba publikująca: Marta Łysak Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Data utworzenia:  9 styczeń 2018 09:47 Data publikacji:  12 grudzień 2018 10:37
Wersja:  1.5