MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Rejestr Petycji

Rejestr Petycji

Rejestr petycji

Lp.

 

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko podmiotu wnoszącego petycję

(w przypadku zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

 

 

Przedmiot petycji

 

Skan petycji w formacie pdf

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

18.02.2019

Janusz Niewygoda

Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów j. Niewygoda sp. jawna
ul. Zagnańska 232
 

Utwardzenie i remont drogi powiatowej nr drogi 0977T - ul. Stare Sieje w Kielcach

Skan petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź

 

2 19.03.2019  Brak zgody Odrzucenie projektu zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ulicy Spółdzielczej w Kielcach Skan petycji Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź