MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 437/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  2 styczeń 2019 15:14 Data publikacji:  2 styczeń 2019 15:15
Wersja:  1.0