MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 455/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  15 styczeń 2019 09:42 Data publikacji:  15 styczeń 2019 09:43
Wersja:  1.0