MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ROZWÓJ I REWITALIZACJA

ROZWÓJ I REWITALIZACJA- wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa nie jest przeznaczona do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Sposób realizacji

Zaświadczenie w formie pisemnej

Opłaty skarbowe

na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) – za wydanie zaświadczenia 17 zł,

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce  Rynek 1,  bądź przelewem - na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 - dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.


Autor:  Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  13 grudzień 2018 12:33 Data publikacji:  8 styczeń 2019 14:19
Wersja:  1.3