MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach kieruje Dyrektor.
- Dyrektor odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- Zastępców dyrektora
- Głównego księgowego
- Kierowników Wydziałów i Samodzielnych stanowisk pracy

W skład MZD wchodzą następujące wydziały i referaty:

1. Wydział Dróg i Inzynierii Ruchu:

- referat inżynierii ruchu i systemów sterowania,

- referat obsługi komunikacyjnej

2.Wydział Utrzymania i Eksploatacji Dróg:

- referat utrzymania dróg, 
- referat gospodarczego wykorzystania pasa drogowego


3. Wydział inwestycji:

- referat realizacji inwestycji,
- referat mostów,
- referat oświetlenia i infrastruktury teletechnicznej,

- referat kanalizacji deszczowej

4. Wydział planowania

- referat dokumentacji,

- samodzielne stanowisko ds. uzgadniania warunków zabudowy planowanych obiektów,
- samodzielne stanowisko ds. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego


5. Wydział geodezji i gospodarowania gruntami

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji dróg

6. Wydział finansowo - księgowy

- referat księgowości
- referat budżetu i analiz
- referat windykacji
- referat funduszy strukturalnych

7. Wydział Zamówień Publicznych

8. Wydział organizacyjno - administracyjny

- biuro obsługi interesantów

9. Wydział strefy płatnego parkowania

10. Laboratorium

11. Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej

12. Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Płac

13  Samodzielne stanowisko ds. Informatyki

14. Samodzielne stanowisko ds. kontaktów z mediami

15. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

16. Samodzielne stanowisko ds.BHP


Autor:  Jarosław Surgiel Osoba publikująca: Jarosław Surgiel
Data utworzenia:  23 czerwiec 2009 14:42 Data publikacji:  28 grudzień 2017 16:02
Wersja:  1.5