MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Placówka załatwia sprawy w zakresie:

 • opieki i wychowania nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną trwale lub okresowo opieki rodziny własnej (wnioskowanie w sprawach wychowanków, realizacja decyzji administracyjnych i postanowień Sądu, sprawy interwencyjne, udzielanie informacji o prawach i obowiązkach dzieci i rodziców oraz obowiązujących unormowaniach prawnych z zakresu pomocy społecznj, kierowanie zainteresowanych do odpowiednich urzędów lub organów władzy)
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw może być tradycyjny lub elektroniczny.

            Zespół  Placówek „Dobra Chata" w Kielcach posiada  elektroniczną skrzynkę  podawczą  na ogólnopolskiej platformie ePUAP ( www.epuap.gov.pl)  o nazwie Skrytka_ESP  posiadającą adres  /dobra-chata/SkrytkaESP.

           Elektroniczna Skrzynka Podawcza służy do elektronicznej komunikacji między  interesantami  a podmiotami publicznymi oraz pomiędzy samymi podmiotami publicznymi.

            Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zespołu Placówek „Dobra Chata" w Kielcach:

  1.     Wypełnienie formularza : Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

  2.     Podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym

  kwalifikowanym certyfikatem lup profilem zaufanym.

  3.     Akceptowalne formaty załączników to: DOC,DOCX, JPEG (JPG),

  PDF, ZIP, BMP, XLS, TXT.

      4.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza 

     nie może przekroczyć 3,5 MB.

      5.  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6  

           MB.

      6.  Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie  

          odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Autor:  Katarzyna Wotlińska-Rutyna Osoba publikująca: Katarzyna Wotlińska-Rutyna
Data utworzenia:  16 lipiec 2009 20:46 Data publikacji:  7 listopad 2015 17:44
Wersja:  1.1