MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

 

Pełna nazwa

Kierownik USC

nr pokoju

33

telefon

41 36 76 033

e-mail

piotr.molas@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. rejestracji noworodków

nr pokoju

37

telefon

41 36 76 037

e-mail

malgorzata.bugajska@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. rejestracji zgonów

nr pokoju

37

telefon

41 36 76 336

e-mail

beata.mocko@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. małżeństw

nr pokoju

34

telefon

41 36 76 034

e-mail

adela.chojnacka@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. archiwalnych aktów stanu cywilnego

nr pokoju

35 – wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

telefon

 

41 36 76 035

41 36 76 335

 

 

nr pokoju

 

36a – wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego

telefon

41 36 76 037

e-mail

magdalena.jarzabek@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Zastępca Kierownika USC

nr pokoju

36 – sprostowania w aktach stanu cywilnego

telefon

41 36 76 036

e-mail

albert.wawrzycki@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. zmian w aktach stanu cywilnego

nr pokoju

35

telefon

41 36 76 035

e-mail

magdalena.wicha@um.kielce.pl

 

 

Pełna nazwa

Stanowisko ds. organizacyjnych

nr pokoju

34 – sekretariat

telefon

041 36 76 034

fax

041 36 76 434

e-mail

monika.pozoga@um.kielce.pl