MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Unieważnienie naboru

Unieważnienie naboru

           

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty

w Referacie Przygotowania Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 32/2015)

     Prezydent Miasta Kielce unieważnia z przyczyn organizacyjnych nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Referacie Przygotowania Inwestycji ogłoszony 16 grudnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu.

     Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, przy Rynek 1, pok. 143.