MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 29-10-2018

Znak: SPN.III.7820.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. J. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.1. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że od decyzji Nr 17/18 z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 — ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do Ronda Czwartaków", wpłynęło odwołanie.


Autor:  Wojewoda Świętokrzyski Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  5 listopad 2018 08:38 Data publikacji:  5 listopad 2018 08:45
Wersja:  1.1