MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20-11-2018

Znak:SPN.III.7820.1.15.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że od decyzji Nr 18/18 z dnia 10.10.2018 r., znak: SPN.III.7820.1.15.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta", polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 - ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce, wpłynęły odwołania.


Autor:  Wojewoda Świętokrzyski Osoba publikująca: Katarzyna Słota Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  22 listopad 2018 09:29 Data publikacji:  22 listopad 2018 09:38
Wersja:  1.3