MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 12-12-2018

Znak: SPN.III.7820.1.17.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474).


Autor:  Urszula Glazer Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 grudzień 2018 07:55 Data publikacji:  14 grudzień 2018 08:15
Wersja:  1.2