MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wykaz umów zawartych w Wydziale Mieszkalnictwa w 2017r.

1. Umowa z dnia 31.01.2017r Nr W/U-WB/355/M/1/UM/395/2017 pomiędzy Miastem Kielce a PU-H CEDROX z siedzibą w Kielcach dot. świadczenia usług transportowych, prac załadunkowych i wyładunkowych przy opróżnianiu mieszkań odzyskanych po wyprowadzeniu się najemcy lub po zgonie najemcy oraz przy przekwaterowywaniu do lokali zamiennych.Stawki: 74,00 zł + VAT za 1 godz. pracy środka transportu oraz 54,00 zł + VAT za 1 rbg.

 

2. Umowa z dnia 31.01.2017r Nr W/U-WB/355/M/2/UM/396/2017 pomiędzy Miastem Kielce a KKTP im. Św.Alberta w Kielcach dot. określenia zasad współpracy w przedmiocie zapewnienia miejsc w noclegowni prowadzonej przez KKTP. Opłata z tytułu pobytu osób w noclegowni wynosi 25zł za każdy dzień pobytu jednej osoby.

 

3. Umowa z dnia 22.03.2017r.  Nr W/U-WM/29/M/1/UM/669/2017 pomiędzy Miastem Kielce a "Pracownią Projektową Danuta Jaroszyńska-Ziach" z siedzibą w Kielcach dot. opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z propozycjami lokali mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach".Termin wykonania-24.04.2017r. z  wynagrodzeniem 67.035,00 zł brutto.

4. Umowa z dnia 04.12.2017r.  Nr W/U-WM/275/M/2/UM/1882/2017 pomiędzy Miastem Kielce a "Pracownią Projektową Danuta Jaroszyńska-Ziach" z siedzibą w Kielcach dot. opracowania pełnobranżowej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie dokumentacji opracowanej przez PP D. Jaroszyńska-Ziach w 2016 r., dla zadania "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach".Termin wykonania-18.02.2018r. z  wynagrodzeniem 56.580,00 zł brutto.


Autor:  Dyrektor Agata Kalita Osoba publikująca: Małgorzata Kwiecień Wydział Mieszkalnictwa
Data utworzenia:  1 luty 2017 08:58 Data publikacji:  29 styczeń 2019 08:39
Wersja:  2.3