MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wykaz umów zawartych w Wydziale Mieszkalnictwa w 2019 roku

1.Umowa z dnia 28.01.2019 r. Nr W/U-WB/290/M/1/UM/301/2019 pomiędzy Miastem Kielce a PU-H CEDROX z siedzibą w Kielcach dot. świadczenia usług transportowych, prac załadunkowych i wyładunkowych przy opróżnianiu mieszkań odzyskanych po wyprowadzeniu się najemcy lub po zgonie najemcy oraz przy przekwaterowywaniu do lokali zamiennych.Stawki: 75,00 zł + VAT za 1 godz. pracy środka transportu oraz 55,00 zł + VAT za 1 roboczogodzinę pracownika wykonującego prace załadunkowe i wyładunkowe.Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2019 r.

2.Umowa z dnia 1.03.2019 r. Nr-W/U-WB/437/M/2/UM/507/2019 pomiędzy Miastem Kielce a Panią "osoba fizyczna". Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 811,97 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

3..Umowa z dnia 11.03.2019 r. Nr-W/U-WB/480/M/3/UM/553/2019 pomiędzy Miastem Kielce a Panią "osoba fizyczna". Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 2.099,03 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

4.Umowa z dnia 20.03.2019 r. Nr-W/U-WB/515/M/4/UM/600/2019 pomiędzy Miastem Kielce a Panią "osoba fizyczna". Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 691,04 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

5.Umowa z dnia 08.04.2019 r. Nr-W/U-WB/566/M/5/UM/693/2019 pomiędzy Miastem Kielce a KKTP im. Św.Alberta w Kielcach dot. określenia zasad współpracy w przedmiocie zapewnienia miejsc w noclegowni prowadzonej przez KKTP. Opłata z tytułu pobytu osób w noclegowni wynosi 21 zł za każdy dzień pobytu jednej osoby.Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2019 r.

6.Umowa z dnia 08.04.2019 r. Nr-W/U-WB/567/M/6/UM/694/2019 pomiędzy Miastem Kielce a Caritas Diecezji Kieleckiej dot. zasad realizacji przez Caritas na rzecz Gminy usługi polegającej na zapewnieniu miejsc w Schronisku dla Kobiet. Opłata z tytułu pobytu osób w noclegowni wynosi 21 zł za każdy dzień pobytu jednej osoby.Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2019 r.


Autor:  Dyrektor Agata Kalita Osoba publikująca: Małgorzata Kwiecień Wydział Mieszkalnictwa
Data utworzenia:  18 styczeń 2019 12:58 Data publikacji:  17 kwiecień 2019 12:07
Wersja:  1.9