MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Wykaz uwag

Wykaz uwag

Wykaz uwag do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce zgłoszonych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko WYŁOŻENIE od 29.07.2014 r. do 28.08.2014r.


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  27 październik 2014 15:04 Data publikacji:  27 październik 2014 15:04
Wersja:  1.0