MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015r.

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
 

 

Data zgłoszenia Imię i nazwisko
lub
nazwa inwstora
Adres obiektu Opis Informacje dot. wniesionych sprzeciwów
01.07.2015 Gmina Kielce-Kielecki Park Technologiczny Olszewskiego 6 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii kablowej nn 0,4 kV, linii kablowej oświetlenia ulicznego

Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 03.08.2015

07.07.2015 Marta Krawczyk Skibowa Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z 3 zbiornikami na ścieki Wniosek wycoafano 24.07.2015
07.07.2015 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Granitowa, Marmurowa, Husarska, Al.Legionów Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn -0,4kv wraz z przyłączami kablowymi nn-0,4kV Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 5.08.2015
08.07.2015 Izabela Englert Piekoszowska 254 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjete bez sprzeciwu 6.08.2015
14.07.2015 Zieliński Grzegorz Zagórska 115 Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej    wniosek wycofano
20.07.2015 Komorowski Michał Jaśminowa działki nr 1105/4, 1107/1, 1109/4 obr. 0032 Budynek mieszkalny jednorodzinny 27.07.2015 wniosek wycofano
21.07.2015 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna

od ul. Łanowej do wysokości działki nr 498/4 obr. 0030

Budowa kanału sanitarnego wniosek wycofano
27.07.2015 Kamila Sylwia Pękalska Witosa działka nr 1228/4 obr. 0006. Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw - decyzja nr 124/I/2015 z dnia 22.09.2015
28.07.2015 Kamila Stępnik Wikaryjska działka nr 13/3 obr. 0026 Budynek mieszkalny jednorodzinny Sprzeciw-Decyzja nr 106/I/2015 12.08.2015

04.08.2015

 

Kinga i Marek Snoch Krakowska działka nr 380/2 obr.0020 Budynek mieszkalny jednorodzinny wniosek wycofano
13.08.2015 Włodzimierz Kubicki Rajtarska 35 dz. nr ewid. 1128 obręb 0023 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bud. mieszkal. jednorodz. Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 11.09.2015
28.08.2015 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Osobna, Żwirowa, Boczna, Pakosz, Marmurowa, Dzika, Sucha, Dolna Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej "Żwirowa 369"

 

Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 23.09.2015. Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

03.09.2015 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna. Przewodniczący - Marcin Zegan. Radlińska działki nr ewid. 541/1, 541/2, 541/3 obręb 0012 Budowa kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 02.10.2015
07.09.2015

Anna Mechowska-Bokwa     Piotr Bokwa

Bieszczadzka 9 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano.
11.09.2015 Jerzy Zwierzchowski - Lokalna inicjatywa inwestycyjna Biesak 206A Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 05.10.2015
17.09.2015  PGE Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Lublinie Dobromyśl Budowa stacji trafo 15/0,4 kV, budowa oraz przebudowa linii nn 0,4 kV Wniosek wycofano w dniu 29.09.2015.
01.10.2015 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna Świętego Wojciecha, Radiowa, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Generała Tadeusza Kościuszki, Aleja IX Wieków Kielc Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Bodzentyńska 836 oraz Kościuszki 376 Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 30.10.2015
06.10.2015 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Dobromyśl Budowa stacji trafo 15/0,4 kV, budowa oraz przebudowa linii nn 0,4kV Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 22.10.2015
06.10.2015 Kamilla Pękalska Witosa Budynek mieszkalny jednorodzinny Wniosek uzupełniono dnia 16.11.2015. Przyjęto bez sprzeciwu 30.11.2015
09.10.2015 Ryszard Rębosz Bernardyńska Budowa przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 9.11.2015
15.10.2015 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Warszawska Budowa linii kablowej niskiego napiecia wniosek wycofano
20.10.2015 PGE Dystrybucja SA  z siedzibą w Lublinie Dobromyśl Budowa, rozbudowa i rozbiórka sieci energetycznej napwietrznej i kablowej nN-0,4kV

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.11.2015

26.10.2015 Sebastian Karyś Sukowska 137, działka nr 395/1 obr. 030 Budynek mieszkalny - zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego, przystosowanie do potrzeb mieszkalnych wniosek wycofano
29.10.2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Konarskiego Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN 125mm Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.11.2015
02.11.2015 PGE Dystrybucja Lublin Jeleniowska, Tatrzańska Budowa sieci kablowej i wewnętrznych linii zasilających (wlz) nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.11.2015
03.11.2015 PGE Dystrybucja Lublin Jeleniowska, Samsonowicza, Tatrzańska Budowa sieci kablowej i wewnętrznych linii zasilających (wlz) nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.11.2015
04.11.2015 Miejski Zarząd Dróg Orkana Budowa i przebudowa linii nn oświetlenia drogowego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 10.11.2015
05.11.2015 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Posłowicka Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.12.2015
10.11.2015 Piotr Klikowicz Jałowcowa Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 29.12.2015
17.11.2015 Arkadiusz Lach Wygon Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 25.11.2015
20.11.2015 Lokalna Inicjatywa Maciej Piwowar Grobla Budowa wodociągu FI 125 PE Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 18.12.2015
20.11.2015 Mateusz Banasik Sosnowa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 09.12.2015
23.11.2015 Sylwia Grzegolec Zagórska, działki nr 181/4, 55/1, 55/6, obr. 0025 Budowa kanału sanitarnego Wniosek wycofano 07.12.2015
24.11.2015 Paulina Adamczyk-Boszczyk Mahometańska 24 Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.12.2015
01.12.2015 Janus Jadwiga Bat.Chłopskich Budowa budynku mieszkalnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 25.01.2016
14.12.2015 Artur Zwierzchowski Sybiraków Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęte bez sprzeciwu 08.01.2016
23.12.2015 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Sosnowa, Brzechowska Budowa odcinka linii kablowej nn oraz przyłącza kablowego nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.01.2016
08.01.2016 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Pomorska Rozbudowa i przebudowa kablowej napowietrznej linii nn Przyjęte bez spzeciwu 08.02.2016
12.01.2016 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Przemysłowa, 1 Maja, Sowia Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej Wniosek wycofano
19.01.2016 Adam Bielecki- lokalna inicjatywa inwestycyjna Prosta Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.02.2016
28.01.2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" Sikorskiego Budowa sieci energetycznej - oświetlenie uliczne Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.02.2016
02.02.2016 Lokalna Inicjatywa budowy wodociągu i kanału sanitarnego Anna Okulicka-Gawlik Sabinówek Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 22.02.2016
03.02.2016 Anna i Michał Białogońscy Podhalańska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 3.03.2016
04.02.2016 Dorota i Zbigniew Pasek Nad Wizną Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 07.03.2016
16.02.2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Słoneczna" Lecha, działka nr 1141/3 obr. 009 Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.02.2016
17.02.2016 Zofia i Stanisław Pękalski Dobromyśl 65 Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o poddasze użytkowe o funkcji mieszkalnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 16.03.2016
19.02.2016 Joanna Zatorska i Wojciech Strzelec Klecka dz. nr 1239/3 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wniosek wycofano 3.03.2016
23.02.2016 Wodociągi Kieleckie Sp.     z o.o. Pocieszka Budowa i przebudowa wodociągu Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 23.03.2016
25.02.2016 Artur Polak Będzińska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wniosek wycofano
08.03.2016 Wodociągi Kieleckie Sp.    z o.o. Kalcytowa Budowa i przebudowa wodociągu Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 06.04.2016
15.03.2016 Wodociągi Kieleckie     Sp. z o.o. Piekoszowska, Jagiellońska, Opielińskiej Budowa i przebudowa wodociągu Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 29.04.2016
21.03.2016 Kozera Andrzej Sandomierska Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 26.04.2016
24.03.2016 Leszek Herjan Jaśminowa 25, dz. nr 1016 obr. 0032 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 22.04.2016
12.04.2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domy Jednorodzinne" Fosforytowa Budowa wodociągu rozdzielczego  Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.04.2016
12.04.2016 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Tatrzańska Budowa wraz z przebudową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 19.04.2016
28.04.2016 Dawid Kaczmarczyk Chłodna 14, dz. nr 72, 73, obr. 0023 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wniosek wycofano 10.05.2016
29.04.2016 Krystyna Jabłońska Ściegiennego 119 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 16.05.2016
29.04.2016 Kwiatek Zdzisław Naruszewicza Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.05.2016
17.05.2016 Zarząd Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Wodna Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 16.06.2016
25.05.2016 Inwest-Dom sp. cywilna M.Obajtek, R.Bijak Piaski Nad Rzeką Budowa kanalizacji deszczowej wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 24.06.2016
27.05.2016 PB "Chałupka" Sp.J. Piesza Budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 24.06.2015
31.05.2016

Lokalna Inicjatywa Budowy Kanału Sanitarnego P.P.U.H. "Kontin" sp. z o.o.

Ściegiennego, dz. nr 747/15, 747/42, 747/44, 747/45, obr. 0030 Budowa kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 29.06.2016
09.06.2016 Maria Wolniewicz Malików 52/2 A, dz. nr ewid. 366/6, 366/7, obr. 0008 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 15.06.2016
15.06.2016 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Częstochowska, Skłodowskiej, Górnicza, Przejazd Budowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączmi oraz kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 14.07.2016
15.06.2016 PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Częstochowska, Skłodowskiej, Górnicza, Przejazd Budowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączmi oraz kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 14.07.2016
16.06.2016 Krystyna Jabłońska Ściegiennego 119, dz. nr 986, obr 0024 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 14.07.2016
24.06.2016 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Leszczyńska Budowa linii kablowej nN Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 18.07.2016
29.06.2016 Roman Banasik Podklasztorna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.08.2016
13.07.2016 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Zagórska, Tarnowska Budowa linii elektroenergetycznej nn, przebudowa stacji trafo Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.07.2016
01.08.2016 Kamila Szwarc - Lokalna Inicjatywa Zalesie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 18.08.2016
22.08.2016 Sławomir Krawczyk Fałata Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 11.10.2016
26.08.2016 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Jolanta Karbownik Warszawska, dz. nr 382/29, obr. 0006; dz. nr 843/32, obr. 0007 Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 23.09.2016
26.08.2016 Ewa i Kazimierz Kowalczyk Piastowska 13, dz. nr 746, obr. 0009 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.10.2016
29.08.2016 Opoka Anna Wikaryjska Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego Wniosek wycofano 09.09.2016
30.08.2016 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji Dąbrowa II Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z budową pompowni wody Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.09.2016
06.09.2016 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Północna Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN Wniosek wycofano 22.09.2016
13.09.2016 Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego, Rafał Warot Zagnańska Budowa sieci wodociągowej i kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 15.11.2016
16.09.2016 Krystyna Jabłońska, Ireneusz Jabłoński Ściegiennego 119, dz. nr 986, obr. 0024 Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 23.09.2016
26.09.2016 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Północna, Warszawska Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 12.10.2016
03.10.2016 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Daleka Budowa kablowej linii oświetleniowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 12.10.2016
03.10.2016 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Zagrabowicka Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 14.11.2016
03.10.2016 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach Prosta Budowa napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 31.10.2016
07.10.2016 FHU Elżbieta Bartos Szajnowicza Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 02.11.2016
11.10.2016 Agnieszka Pytlasińska Permska dz. nr 815/2 obr. 0008 Budynek mieszkalny jednorodzinny Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 9.11.2016
31.10.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin, ul.Garbarska 21A Monte Cassino, Łopianowa Budowa sieci kablowej nn, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 30.11.2016
31.10.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin, ul.Garbarska 21A Nad Wizną, Berberysowa, Łopianowa, Starzyńskiego, Tel;igi Budowa sieci kablowej nn, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Wydano zaświadczenie o braku  sprzeciwu 30.11.2016
31.10.2016 PGE Dystrybucja Sa Lublin, ul.Garbarska 21A Nad Wizną, Monte Cassino, Kutnowska Budowa sieci kablowej nn, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 30.11.2016
08.11.2016

PGE Dystrybucja SA Lublin

Bitwy Nad Bzurą, Domki Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 07.12.2016
28.11.2016 Sylwia i Grzegorz Fajdek Permska dz. nr 822/1 obr. 0008 Budynek mieszkalny jednorodzinny Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.12.2016
09.12.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin ul.Garbarska 21A Kocka, Modlińska, Oksywska, Domki, Bitwy nad Bzurą, Kutnowska Budowa, przebudowa oraz rozbudowa sieci energetycznej napowietrznej i kablowej nn wraz z przyłączami i złączami oraz linią oświetlenia ulicznego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.01.2017
09.12.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin  ul. Garbarska 21A Kocka, Modlińska, Oksywska, Domki, Bitwy nad Bzurą, Kutnowska Budowa, przebudowa oraz rozbudowa sieci energetycznej kablowej nn  wraz z przyłączami i złączami oraz linią oświetlenia ulicznego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.01.2017
13.12.2016 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna - Marcin Kukliński Piaseczny Dół Budowa odcinka kanału sanitarnego i wodociągowego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 17.01.2017
22.12.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin Gipsowa Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 10.01.2017
28.12.2016 PGE Dystrybucja SA Lublin ul.Garbarska 21A Witosa Budowa linii elektroenergetycznej nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.01.2017
04.01.2017 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji Jana Nowaka Jeziorańskiego Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 02.02.2017
16.01.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Gliniana Budowa linii kablowej nn Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 20.01.2017
16.01.2017 Kazimierz Kowalczyk Piastowska 13 Budowa kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 06.02.2017
19.01.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna - Andrzej Poniewierski Raciborskiego Budowa wodociągu plus przebudowa słupów oświetlenia ulicznego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 08.02.2017
20.01.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Prosta Budowa linii kablowej nN, przebudowa linii napowietrznej nN Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 09.02.2017
01.02.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna - Inez Zych Kryształowa Budowa wodociągu rozdzielczego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 21.02.2017
03.02.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 13.02.2017
16.02.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna budowy sieci Zapolskiej Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 08.03.2017
06.03.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Jeleniowska, Samsonowicza Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 22.03.2017
07.03.2017 Pedrycz Grażyna Jędrzejowska Budowa kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 21.03.2017
07.03.2017 Grzegorczyk Izabela Skibowa Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 07.04.2017
08.03.2017 PGE Dystrybucja SA Lublin ul.Garbarska 21A Malików, Skrajna Budowa linii kablowej nN wraz z przebudową istn. linii nN Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.03.2017
08.03.2017 PGE Dystrybucja SA Lublin ul. Garbarska 21A Bat.Chłopskich, Miedziana Budowa linii kablowych nN wraz z przebudową istn. linii napowietrznej nN Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.03.2017
08.03.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Wielkopolska, Legnicka, Śląska Demontaż napowietrznej linii nn, budowa kablowych linii nn wraz ze złączami kablowymi Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 24.03.2017
21.03.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna - Andrzej Detka Kąpielowa, Okrzei Budowa wodociągu rozdzielczego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 10.04.2017
22.03.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko Kamienna Jeleniowska Budowa sieci elektronergetycznej nn Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 11.04.2017
30.03.2017 PGE Dstrybucja SA lublin ul.Garbarska Wojska Polskiego Budowa , przebudowa linii kablowej, budowa kontenerowej stacji transformatorowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 25.04.2017
30.03.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Tartaczna Budowa linii kablowej nn Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 19.04.2017
04.04.2017 PIB Samer Sp. z o.o. Kilece Al.Solidarności 34 Bęczkowska Budowa sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.05.2017
07.04.2017 PGE Dystrybucja SA Lublin ul.Garbarska 21A Wrzosowa, Grenadierów, Bąkowa, Dąbrowszczaków, Dzielna Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 16.05.2017
13.04.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Mirosław Głowacki Jeleniowska Budowa wodociągu Wydano zaświadczenia o braku sprzeciwu 24.04.2017
25.04.2017 Gmina Kielce - Wydział Inwestycji Kąpielowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o bbraku sprzeciwu 27.04.2017
11.05.2017 PIB Samer Sp. z o.o. Bęczkowska Budowa linii kablowej nn i przebudowa istniejących przyłączy energetycznych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.05.2017
11.05.2017 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Zagórska, Przegony Budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 31.05.2017
10.05.2017 Wolniewicz Maria Malików 52A Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wniosek wycofano 17.05.2017
26.05.2017

Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego, Rafał Warot

Zagnańska Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 15.06.2017
29.05.2017 Zakład Piekarniczy Omar Paweł Okólski Skrajna 88 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 20.06.2017
01.06.2017 Gmina Kielce - Wydział Inwestycji Uzrędu Miasta Kielce Skibowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 21.06.2017
07.06.2017 Lokalna inicjatywa inwestycyjna Anna Pawłowska Północna Budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 26.06.2017
23.06.2017 Teresa i Jan Braszczyk Zagnańska Budowa awaryjnego kanału deszczowego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 17.07.2017
04.07.2017 Renata Nowak Szczecińska 20 Rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 20.07.2017
07.07.2017 Kieleska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kujawska 26 Domaszowska, Leszczyńska Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 27.07.2017
10.07.2017 Miejski Zarząd Dróg Łanowa Budowa kanalizacji deszczowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.07.2017
12.07.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Domaszowska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn, budowa przyłącza Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 20.07.2017
18.07.2017 Jan i Arturr Jarmołowicz Oboźna Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 07.08.2017
19.07.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Henryk Gardynik Machałowej, Janowska Budowa wodociągu Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.08.2017
24.07.2017 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Batalionów Chłopskich Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 16.08.2017
03.08.2017 Komplex Bud Łukasz Heinich Klonowa Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 17.08.2017
04.08.2017  Grzegorz Górczyński Wybraniecka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.09.2017
18.08.2017 Zbigniew Nalazek Klonowa Budowa wodociągu Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 07.09.2017
24.08.2017 Jan Doboszyński Witosa Budowa wodociągu Zgłoszenie przyjeto bez sprzeciwu 13.09.2017
08.09.2017 Enerpor Sp. z o.o. Działkowa Budowa wodociągu Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.09.2017
18.09.2017 Gmina Kielce - Wydział Inwestycji Wikaryjska, Sandomierska, Cmentarna, Warzywna, Zielna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 06.10.2017
19.09.2017 Leśne Tarasy Nieruchomości Grzyb Sp. z o.o. Sp.K. Szwedzka Budowa sieci kanalizacji deszczowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 09.10.2017
22.09.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna, Grzegorz Górczyński Wybraniecka, Chodkiewicza Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.10.2017
29.09.2017 Kazimierz Kubiec Zagórska Budowa wodociągu rozdzielczego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.10.2017
02.10.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna ks. St. Konarskiego, Kujawska, L. Wawrzyńskiej Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 20.10.2017
03.10.2017 Roman Wiącek Oboźna dz. nr 1700 obr. 0024 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Sprzeciw Decyzja nr 108/1/2017 z dnia 13.10.2017
03.10.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Karczówkowska, Zapomniana Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 31.10.2017
10.10.2017 Wiączkowski Marcin Szwedzka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej oraz oświetlenia ulicznego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 27.10.2017
11.10.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Zdzisław Nowak Transportowców Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.10.2017
16.10.2017 Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu, Zbigniew Pękalski Dobromyśl Budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 14.10.2017
19.10.2017 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Różana, dz. nr ewid. 256/1, 256/2, 255/2, 249/2, 250, obr. 0015 Budowa wodociągu Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.10.2017
02.11.2017 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna Jasna, Okrzei Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - linii kablowej wraz z złączami kablowo-pomiarowymi Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 06.11.2017
07.11.2017 Komitet budowy sieci kanalizacyjnej Magdalena Kubiec Dobrzyńska Budowa sici kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 27.11.2017
14.11.2017 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna   Reresa Derela Górników Staszicowskich Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 30.11.2017
08.12.2017 PGE Dystrybucja SA W lublinie Zbożowa 21 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.12.2017
13.12.2017 Wydział inwestycji Gmina Kielce Wapiennikowa, Ściegiennego Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 11.01.2018
18.12.2017 Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. Puscha Budowa kanału sanitarnego Sprzeciw decyzja nr 21/I/2018 z dnia 14.02.2018 r.
03.01.2018 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Na Stole Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 12.02.2018 r.
03.01.2018 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Na Stole Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 12.02.2018 r.
01.02.2018 Wydział Inwestycji Gmina Kielce Radostowa, Cedzyńska Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 20.02.2018 r.
07.02.2018 PGE Dystrybucja SA Lublin Klonowa Budowa kablowej linii nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 22.02.2018 r.
13.02.2018 Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu, Jan Jamrożek Mleczna, Łąkowa, dz. nr ewid. 167, 206/2, obr. 0015 Budowa wodociągu Wydano zaświadczenioe o braku sprzeciwu 15.03.2018
20.02.2018 Anna Pajor

ul.Wygon, dz. nr ewid. 120/6, 120/7, 121, 122, obr. 0013

Buodwa wodociągu i kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 17.04.2018
25.02.2018 Grzegorz Zieliński Zagórska Budowa kanalizacji sanitarnej PVC dn 200 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 02.03.2018
28.02.2018 Gmina Kielce Radlińska Budowa kanalizacji deszczowej Wycofanie wniosku 07.05.2018
02.03.2018 Żądło Marcin Kruszelnickiego Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 09.03.2018
06.03.2018 Miejski Zarząd Dróg Piekoszowska Budowa kanalizacji deszczowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 15.03.2018
08.03.2018 PGE Dystrybucja SA O. Skarżysko Kamienna Malachitowa Budowa sieci elektroenergetycznej nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 09.04.2018
13.03.2018 Gmina Kielce Bema Budowa linii kablowej nn dla potrzeb oświetlenia ulicy Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 28.03.2018
16.03.2018 Gmina Kielce Kruszelnickiego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.03.2018
20.03.2018 Michał Piotrowski Wygon Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 30.04.2018
13.04.2018 PGE Dystrybucja SA Zagnańska Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowymi Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 02.05.2018
23.04.2018 Gmina Kielce Zagnańska, Olszewskiego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 11.05.2018
23.04.2018 Daniel Skuza Białogońska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 24.05.2018 r.
26.04.2018 Przemysław Krochmal Zgórska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 06.06.2018
25.04.2018 Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. J.B. Puscha Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 15.05.2018
18.05.2018 Andrzej Wójcik Wygon Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 07.06.2018
29.05.2018 Gmina Kielce Piekoszowska Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 12.06.2018
30.05.2018 PGE Dystrybucja SA Górna Budowa stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowa kablowych linii nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 03.07.2018
08.06.2018 PGE Dystrybucja SA Lublin Wojewódzka, Nowowiejska, Marszałkowska, Wiosenna Budowa sieci elektroenergetycznej nn, budowa przyłącza kablowego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 29.06.2018
15.06.2018 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Zapolskiej, Szydłówek Górny, Wyspiańskiego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wniosek wycofano 19.07.2018
20.06.2018 Joanna Jędrzejowska Sieje Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 25.06.2018
27.06.2018 PGE Dystrybucja SA Piaski Nad Rzeką Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 23.07.2018 r.
02.07.2018 Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu i Kanalizacji Sanitarnej, Rafał Juszczyk Leszczyńska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 16.07.2018
02.07.2018 Jadwiga Rozborska Zalesie 16 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej Wniosek wycofano 12.07.2018
02.07.2017 Danuta Myłek Prosta 82A Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie gospodarcze Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 24.07.2018 r.
03.07.2018 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Mazurska Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 06.,08.2018
12.07.2018 Gmina Kielce, Wydział inwestycji Warzywna, Jarzynowa, Cedro Mazur, Warkocz, Lubrzanka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sprzeciw Decyzja Nr 119/2018 z dnia 22.08.2018
12.07.2018 Łukasz Miernik Kruszelnickiego Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 06.09.2018
24.07.2018 PGE Dystrybucja S.A. Wojska Polskiego Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 28.08.2018
16.08.2018 Lokalna Inicjatywa Anna Liebrecht Kwarciana Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 31.08.2018
22.08.2018 Grzegorz Styczeń Łopuszniańska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 18.09.2018
23.08.2018 Arkadiusz Kozieł, Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociągu Radiowa, IX Wieków Kielc, dz. nr ewid. 65, 106/10, obr. 0017 Budowa wodociągu rozdzielczego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 28.08.2018
07.09.2018 GP Invest s.c. Urszula Piątkowska, Grzegorz Góra Świerczyńska Budowa kanalizacji deszczowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 11.09.2018 r.
18.09.2018 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji Zagnańska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o baku sprzeciwu 21.09.2018
21.09.2018 Tomasz Mazur Klecka 38 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 01.10.2018
21.09.2018 Cezary Kubik Świerkowa Budowa kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 08.10.2018
21.09.2018 Łukasz Błachut Piekoszowska, dz. nr ewid. 702/2, obr. 0008 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 08.10.2018
21.09.2018 Lokalna Inicjatywa Regina Zapała Iglasta Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 25.09.2018
21.09.2018 Lokalna Inicjatywa Regina Zapała Kaczowa Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 25.09.2018
24.09.2018 PGE Dystrybucja SA Szydłówek Górny Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 02.10.2018
01.10.2018 Lokalna Inicjatywa Piotr Markowski Krakowska Budowa sieci wodociągowej Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 11.10.2018
03.10.2018 Lech Sobański Chrobrego 30 Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 16.11.2018
04.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Mazurska, Włoszka Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 12.10.2018
08.10.2018 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Podklasztorna Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 17.10.2018
17.10.2018 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji UM ul. Warzywna, Jarzynowa, Cedro Mazur, Warkocz Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 22.10.2018
18.10.2018 Chemadin Export Sp.z o.o. Piaski Nad Rzeką Budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej nadmiar wód deszczowych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 07.11.2018
16.11.2018 Archibis Sp. z o.o. Łagowska, Szwedzka Budowa sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 20.12.2018
19.11.2018 Katarzyna Łukawska Garbarska Budowa budynku mieszkalnego jedorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 22.11.2018
06.12.2018 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji UM ul. Chrobrego

Budowa sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantu i przyłączem zakończonym studnią wodomierzową

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 21.12.2018
17.12.2018 Stanisław Tofil ul. Łanowa Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 04.01.2019
19.12.2018 PGE Dystrybucja S.A. ul. Wojska Polskiego Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 14.01.2019
07.01.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna UNIVEST TRZY KORONY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szwedzka Budowa sieci kanalizacji deszczowej dn 300 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 16.01.2019
07.01.2019 Lokalna inicjatywa budowy wodociągu: Wojciech Papros ul. Szybowcowa Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 125 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 24.01.2019
09.01.2019 Gmina Kielce, Wydział Inwestycji UM ul. Ks. J. Poniatowskiego, ul. Morelowa Budowa kanału sanitarnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 24.01.2019
15.01.2019 PGE Dystrybucja S.A. ul. Raciborskiego Budowa linii kablowej niskiego napięcia - mb 383 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.02.2019
17.01.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego na przedłużeniu ul. Zapolskiej w Kielcach G. Zapolskiej, Szydłówek Górny, S. Wyspiańskiego Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 13.02.2019
18.01.2019 Kaleta Andrzej Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego  ul. Domaszowska Budowa odcinka kanału sanitarnego PVC 200 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.02.2019
18.01.2019 Kaleta Andrzej Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego  ul. Domaszowska Budowa odcinka wodociągu rozdzielczego PE100 DN125 Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.02.2019
06.02.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Sieci Wodociągowej I Kanalizacyjnej Bogusław Pierzak ul. Zagórska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Wniosek wycofano 14.02.2019
11.02.2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Warszawska i Zapolskiej Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 12.03.2019
14.02.2019 Marek Staniak Lokalna Inicjatywa Inwestycyjnej Budowy Wodociągu i Kanału Sanitarnego ul. Przyłogi Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.02.2019
19.02.2019 PGE Dystrybucja S.A. ul. Skalista Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV Wniosek wycofano 04.03.2019
25.02.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Łopianowa Budowa gazociągu dn 110PE dł 182,5 m i przyłączy gazowych n/c Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 06.03.2019
25.02.2019  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Łopianowa Budowa gazociągu dn 110PE dł. 124,0 m i przyłącza gazowego n/c Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.03.2019
01.03.2019 Wojciech Mazur ul. Klecka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.03.2019
06.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Okrzei i 1 Maja Budowa gazociągu dn 90 PE dł. 329,0 m i przyłącza gazowego ś/c dla budynku wielorodzinnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 13.03.2019
07.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Podgórska Budowa gazociągu średniego ciśnienia SDR 11PE100 DN63 wraz z przyłączami Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 14.03.2019
08.03.2019 PSG Sp. z o.o. ul. Domaszowska Budowa sieci gazowej n/c Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.03.2019
11.03.2019 PGE Dystrybucja S.A. ul. Mostowa Przebudowa stacji transformatorowej (zabudowa rozłączników) oraz budowa kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 15.03.2019
18.03.2019 Dariusz Karyś ul. Zagrabowicka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 01.04.2019
18.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Duńska Budowa gazociągu dn 63 PE długości 62,5 m i przyłącza gazowego (250kPA) ś/c do budynku mieszkalnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 01.04.2019
18.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Duńska Budowa gazociągu dn 63 PE długości 58,5 m i przyłączy gazowych (250kPA) ś/c do budynków mieszkalnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 02.04.2019
21.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Ściegiennego - Lisowszczyków Budowa gazociągu dn 110 PE długości 546,5 m i przyłączy gazowych n/c (2,5 kPA)  szt. 24 do budynków mieszkalnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 05.04.2019
22.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Szwedzka Sieć gazowa n/c wraz z przyłączami gazowymi do budynków jednorodzinnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 29.03.2019
25.03.2019 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Średnia Budowa kontenerowej stacji transformatorowej zasilającej magazyn hurtowy Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.04.2019
01.04.2019 Bogusław Pierzak - Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej ul. Zagórska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 10.04.2019
29.03.2019 Łukasz Tamborski ul. Domki Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 15.05.2019
04.04.2019 Aneta i Wojciech Woźniak ul. Batalionów Chłopskich 157/2 Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 24.04.2019
12.04.2019 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Marszałkowska Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 06.05.2019
15.04.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Warszawska Budowa gazociagu średniego ciśnienia (ciśnienie 280 kPa) SDR 17,6 PE100 dn125 o dł. 58 m wraz z przyłączem gaz ś/c (280 kPa) o dł. 8,0 m Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.04.2019
17.04.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociagu i Kanalizacji Sanitarnej ul. Leśniówka Budowa wodociagu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 29.04.2019
18.04.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Zagnańska Budowa gazociągu dn 110 PE długości 49,0 m i przyłącza gazowego n/c 2,5 kPa do budynku handlowo-usługowego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.04.2019
18.04.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Bęczkowska Budowa gazociągu dn 110 PE długości 187,0m i przyłączy gazowych ś/c (250 kPa) do budynków mieszkalnych i budynku biurowego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 07.05.2019
18.04.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Ciekocka Budowa gazociagu dn 40 PE długości 105,0 m i przyłącza gazowego ś/c 250 kPa do budynku mieszkalnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 26.04.2019
19.04.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej Anna Kos ul. Nad Wizą Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.05.2019
30.04.2019 ARCHIBIS Sp. z o.o.i Wspólnicy Sp. k. ul. Łagowska, Szwedzka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 20.05.2019
02.05.2019 Mariusz Mysiór ul. Prochownia Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wniosek wycofano 14.05.2019
08.05.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Domaszowska Budowa gazociągu dn90PE długości 151,5 m i przyłącza gazowego n/c 2,5 kPa do budynku mieszkalnego Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.05.2019
10.05.2019 PGE Dystrybucja S.A. ul. 1-go Maja, Hubalczyków, Ponurego Piwnika, Sokola, Łódzka Budowa linii niskiego napięcia nn 0,4 V (2096m) wraz z przyłaczami Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 07.06.2019
17.05.2019 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Świerkowa Spięcie sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.05.2019
28.05.2019 Barbara Posłowska ul. Batalionów Chłopskich Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
28.05.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Piramowicza Budowa gazociągu dn90PE długości 43,0 m i przyłącza gazowego n/c (2,5 kPa) do budynku mieszkalnego Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 04.06.2019
30.05.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Domaszowska Budowa gazociągu dn90PE długości 140,0 m i przyłączy gazowych n/c (2,5 kPa) szt. 12 do budynków mieszkalnych Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 14.06.2019
03.06.2019 Aneta Woźniak, Wojciech Woźniak ul. Batalionów Chłopskich Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi  
03.06.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Dobra Budowa gazociągu dn110PE długości 56,5 m i przyłącza gazowego n/c (2,5 kPa) do budynku mieszkalnego  
12.06.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Masłowska Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze 2,5 kPA), długości 255m wraz z przyłączami  
12.06.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Słoneczna Budowa gazociągu dn110PE długości 13,5 m i przyłącza gazowego n/c (2,5 kPa) do budynku mieszkalnego  
13.06.2019 Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociągu w ulicy Tujowej - Rafał Warot ul. Tujowa Budowa wodociągu o długości 73,45m  
13.06.2019 Lokalna inicjatywa inwestycyjna budowy fragmentu kanalizacji deszczowej ul. Zbożowa Budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø500, długości ok. 260m  
14.06.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Husarska Budowa gazociągu dn 40PE długości 68,0m i przyłączy gazowych ś/c (250 kPa) do budynków mieszkalnych  
14.06.2019 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Jagiellońska Budowa gazociągu dn 63PE długości 175,0m i przyłączy gazowych ś/c (250 kPa) do budynków szkoły i internatu  


Autor:  Zofia Kułagowska - Obzejta Osoba publikująca: Edyta Olesińska Wydział Urbanistyki i Architektury
Data utworzenia:  26 czerwiec 2015 12:54 Data publikacji:  17 czerwiec 2019 14:06
Wersja:  48.9