MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wyniki otwartego konkursu ofert - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,   ogłoszonego Zarządzeniem Nr 137/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  14 maj 2018 13:57 Data publikacji:  14 maj 2018 13:59
Wersja:  1.0