MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wyniki otwartego konkursu ofert - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu:  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ogłoszonego Zarządzeniem Nr 64/2018  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku  do Zarządzenia dotacji nie przyznano.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  14 marzec 2018 12:16 Data publikacji:  14 marzec 2018 12:17
Wersja:  1.0