MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wyniki otwartego konkursu ofert - turystyka i kultura

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWAoraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/2019  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.Organizacjom nie wymienionym w załączniku do Zarządzenia dotacji nie przyznano.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  5 marzec 2019 09:10 Data publikacji:  5 marzec 2019 09:13
Wersja:  1.0