MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zadania Wydziału

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta należy w szczególności:

 1. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polski zagranicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej,
 2. Współpraca miasta ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi w innych krajach Europy i Świata,
 3. Inicjowanie i organizacja wydarzeń międzynarodowych i promocja Kielc zagranicą,
 4. Współpraca w kraju i poza jego granicami z organizacjami reprezentującymi mniejszość polską i Polonię,
 5. Organizacja, nadzór i rejestr samorządowych instytucji kultury,
 6. Organizacja masowych imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym oraz pomoc dla stowarzyszeń realizujących te zadania,
 7. Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na stosowanie herbu, flagi i logo Miasta,
 8. Wspieranie działań i inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i dóbr kultury,
 9. Promocja Miasta na terenie kraju,
 10. Tworzenie warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w mieście oraz realizacja zadań wynikających ze stosowanych aktów prawnych,
 11. Opracowanie, rozwój, strategia i utrzymanie miejskiej infrastruktury sportowej, organizacja masowych imprez o charakterze sportowym oraz pomoc dla stowarzyszeń realizujących te zadania,
 12. Wykonywanie nadzoru merytorycznego w zakresie zadań zleconych do realizacji klubom i związkom sportowym,
 13. Opracowanie, rozwój, strategia i utrzymanie miejskiej infrastruktury turystycznej.

Autor:  Artur Sobolewski - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Osoba publikująca: Piotr Głowacki Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Data utworzenia:  26 wrzesień 2016 12:13 Data publikacji:  5 maj 2017 08:27
Wersja:  2.3