MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zadania Wydziału

Zadania Wydziału

Zadania własne

 

 1. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 3. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
 4. udzielanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika,
 5. prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego
   i opłaty skarbowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 6. windykacja oraz zabezpieczanie zobowiązań podatkowych,
 7. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym dotyczących zaległości podatkowych,
 8. wydawanie zaświadczeń podatnikom oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych w zakresie przewidzianym ustawą Ordynacja podatkowa,
 9. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy Prezydent,
 10. planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 11. organizacja obsługi interesantów w Centrum Informacji Podatkowej w zakresie wymiaru i księgowości podatków lokalnych.

Autor:  Dorota Polak-Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  21 wrzesień 2016 12:40 Data publikacji:  21 wrzesień 2016 12:40
Wersja:  1.0