MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach w związku z kontrolą doraźną w zakresie prawidłowości pracy systemu parkingowego wraz z systemem poboru opłat.

Wniosek pokontrolny Nr 1

Opracować i wdrożyć do stosowania procedury określające tryb wykonywania zadań przez obsługę parkingu m.in.: sposób postępowania w przypadku awarii kas automatycznych, przypadki w jakich pracownik może użyć karty serwisowej czy dokonywać otwarcia kasy.

Wniosek pokontrolny Nr 2

Założyć i prowadzić na bieżąco rejestr zaistniałych błędów i usuniętych awarii systemu parkingowego.

Wniosek pokontrolny Nr 3

Wyjaśnić przyczyny powstałych różnic pomiędzy raportami miesięcznymi a sumą raportów okresowych generowanych przez kasy. W przypadku wykazania niedoborów ustalić osoby odpowiedzialne za ich powstanie i obciążyć ich wysokością.

Wniosek pokontrolny Nr 4

Dokonać aktualizacji Instrukcji kasowej Spółki, w zakresie gospodarki kasowej realizowanej na Parkingu. Określić m.in.:

- zabezpieczenia jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których prowadzony jest obrót gotówką,

- sprecyzować kto i w jakich sytuacjach może otworzyć kasę automatyczną,

- określić sposób postępowania z kluczami do kas automatycznych i do kaset z pieniędzmi znajdującymi się wewnątrz kas oraz z kluczami do pomieszczenia, w którym realizowany jest obrót gotówką,

- określić zasady wstępu do pomieszczeń w których realizowany jest obrót gotówką.

Zapoznać obsługę Parkingu z wprowadzonymi zmianami i zobowiązać do ich bezwzględnego stosowania.


Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  9 październik 2014 08:01 Data publikacji:  9 październik 2014 08:01
Wersja:  1.0