MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51.

Wniosek pokontrolny nr 1.

Opracować i wdrożyć do stosowania szczegółowe regulacje wewnętrzne zawierające m.in.: kryteria umożliwiające Spółce przekwalifikowanie odpadów, tryb postępowania w sytuacji gdy na wysypisko trafia odpad inny od deklarowanego, sposób dokumentowania rozbieżności.

Wniosek pokontrolny nr 2.

Do ksiąg rachunkowych wprowadzać zapisy na podstawie dowodów księgowych rzetelnych, kompletnych i wolnych od błędów rachunkowych


Autor:  Sławomir Ciszowski Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  23 grudzień 2014 10:53 Data publikacji:  23 grudzień 2014 10:53
Wersja:  1.0