MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ZARZĄDZENIE NR 314/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 październ


Autor:  Ewa Cybula - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  3 wrzesień 2015 13:42 Data publikacji:  3 wrzesień 2015 13:46
Wersja:  1.2