MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zarządzenie Nr 474/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 Zmieniające Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.


Autor:  Elżbieta Korczyńska p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  31 grudzień 2018 15:51 Data publikacji:  31 grudzień 2018 16:08
Wersja:  1.3