MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-49/10

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-49/10

Numer ogłoszenia: 301044 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295924 - 2010 data 17.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy fi 150 mm i długości ok.143 m oraz kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 mm o łącznej długości ok.19 m wraz z trzema wysięgnikami o średnicy fi 160 mm o łącznej długości ok. 21 m, zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. Leszczyńskiej w Kielcach. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy fi 150 mm i długości ok.143 m oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 mm o łącznej długości ok.19 m wraz z trzema wysięgnikami o średnicy fi 160 mm o łącznej długości ok. 21 m, zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. Leszczyńskiej w Kielcach. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa..

 

Autor:  Jadwiga Rakowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  22 wrzesień 2010 08:26 Data publikacji:  4 luty 2011 09:27
Wersja:  1.1