MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zmiana ogłoszenia w postepowaniu Or.III.341-3-12/10

Zmiana ogłoszenia w postepowaniu Or.III.341-3-12/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88709-2010 z dnia 2010-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego Piekoszowska II rejon ul. Szajnowicza dz. nr 869/16 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie budynku...
Termin składania ofert: 2010-05-05

Numer ogłoszenia: 99979 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88709 - 2010 data 19.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:
    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów..
  • W ogłoszeniu powinno być:
    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów..
 

Autor:  Lidia Kałuża Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  27 kwiecień 2010 15:08 Data publikacji:  4 luty 2011 11:03
Wersja:  1.1