MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

3. Podstawa prawna działania

Uchwała nr X/196/2007 z dnia 21.06.2007, zmieniająca Uchwałę nr 81/99 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach, nadająca nazwę Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta w Kielcach,Uchwała nr XVI/342/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Uchwała nr XXII/456/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Uchwała nr XXXI/645/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.