MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacje podstawowe o Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30


PEŁNA NAZWA JEDNOSTKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. JANA I MARYSIEŃKI SOBIESKICH

REGON 000308844

NIP 959-08-30-284

ADRES

25-124 KIELCE
UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30

TELEFONY
41 36-76-736
41 36-76-320

FAX 41 36-76-967

E - MAIL dpssobieski@poczta.onet.pl                                                        

strona internetowa: www.dpssobieskikielce.pl

STATUS PRAWNY JEDNOSTKA BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROFIL DPS DOM DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich wpisany jest do Rejestru Wojewody Świętokrzyskiego decyzją z dnia 26.04.2018 Znak: PSZ.V.9423.5.2018 na czas nieokreślony.


Autor:  Agnieszka Banach Osoba publikująca: Agnieszka Banach
Data utworzenia:  5 czerwiec 2013 12:02 Data publikacji:  17 sierpień 2018 12:08
Wersja:  1.4