MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach-informacja

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarządzenie Nr 474/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 Zmieniające Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiana dni i godzin funkcjonowania Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie dni i godzin funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od Nr 3 do Nr 8 nie będą czynne.

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Porozumienie w sprawie udzielenia w 2019 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce zawarte w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy:

1. Miastem Kielce, z siedzibą Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, reprezentowanym przez: Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce, a

2. Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, ul. Przecznica 6 lok. 4, reprezentowaną przez: Radcę Prawnego - Helenę Górniak- Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

3.Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, ul. Leonarda 1 lok. 30, reprezentowaną przez: Adwokata Wojciecha Zwierzchowskiego – Przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 ze zm.), w związku zart. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.J. z 2017 r. poz.2030 ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Wykaz

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 r.

Zarządzenie Nr 475/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"

Aneks Nr 1 z dnia 15 listopada 2017 r.

do Porozumienia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie udzielania w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce

Porozumienie

w sprawie udzielania w 2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce, zawarte w dniu 10 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KIELCE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce"

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert

Ogłoszenie o naborze ( TERMIN NABORU do dnia 31 października 2017 r.)

kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce"

oraz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Wyświetlanie 1 - 20 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3