MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE - Przygotowanie i realizacja inwestycji w ramach LII

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO -Zmiana imion i nazwisk.

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY URODZEŃ - rejestracja noworodków

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY MAŁŻEŃSTW - Ślub cywilny, konkordatowy

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO - Wpisanie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego, sprostowanie i/lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY ZGONÓW - rejestracja zgonu

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY MAŁŻEŃSTW - Odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO -Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego; uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP.

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zaświadczenie o samodzielności lokali

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Rejestracja dziennika budowy

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Przeniesienie pozwolenia na budowę

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Konieczność wejścia na teren sąsiedni przy realizacji inwestycji

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Pozwolenie na budowę, przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

DANE PRZESTRZENNE

DANE PRZESTRZENNE - Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - Wydanie dowodu osobistego

DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE - udostępnianie danych

Działalność Gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców.

Wyświetlanie 1 - 20 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7