MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ZGROMADZENIA

 

EWIDENCJA ZGROMADZEŃ NA TERENIE MIASTA KIELCE
Lp. Data Organizator Godziny Miejsce Uwagi
1. 10.11.2015r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach 14.00-16.00 Plac Wolności - Pomnik  Józefa Piłsudskiego Odwołane
2. 28.10.2015r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
3. 07.11.2015r. Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny 17.00-19.00 Plac Wolności - Przemarsz do Placu Niepodległości  
4. 07.11.2015r.  Kościół Chwały Kościół Lokalny w Warszawie 14.00-16.00 Plac Artystów  
5. 21.11.2015r. Kościół Chwały Kościół Lokalny w Warszawie 14.00-16.00 Plac Artystów  
6. 12.11.2015r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach 11.00-13.00 Plac Wolności - Pomnik Józefa Piłsudskiego  
7. 28.11.2015r. Fundacja VIVA 12.00-14.00 Plac Artystów  
8.  21.11.2015r.

   Stowarzyszenie
   WIOSNA  Kraków

 10.30-12.30  Dworzec PKP - ul.Sienkiewicza - Pomnik H.Sienkiewicza  
9. 20.11.2015r. Osoba prywatna 15.00-15.45 Al.IX Wieków Kielc 3 ŚUW w Kielcach  
10. 25.11.2015r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
11. 12.12.2015r. Osoba prywatna 13.30-14.30 Plac Artystów  
12. 13.12.2015r. Osoba prywatna 17.00-18.30 Rynek-Duża-Plac NMP  
13. 13.12.2015r. Osoba prywatna 11.00-14.00 Plac Artystów  
14. 19.12.2015r. Osoba prywatna 12.00-13.00 Al.IX Wieków Kielc 3  
15. 30.12.2015r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
16. 06.01.2016r. Osoba prywatna 15.00-18.00 ul.Sienkiewicza-Planty  
17. 09.01.2016r. Osoba prywatna 13.00-14.00 Pomnik H.Sienkiewicza  
18. 23.01.2016r. Osoba prywatna 12.00-13.00 Pomnik H.Sienkiewicza  
19. 27.01.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.10 Rynek  
20. 28.02.2016r. Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny 18.00-19.30 ul.Zamkowa-Solna-Paderwewskiego-Sienkiewicza-Kapitulna-Plac NMP-Jana Pawła II-Skwer Żeromskiego  
21. 24.02.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.10 Rynek  
22. 05.03.2016r. Osoba prywatna 13.00-14.30 Plac Moniuszki - ul.Sienkiewicza - Plac Artystów  
23. 13.04.2016r. IPN Delegatura w Kielcach 16.00-18.00 ul. Sienkiewicza-Plac Artystów-Duża-Plac NMP-Jana Pawła II-Ściegiennego-Cmentarz Partyzancki-Sołtysiaka-Gagarina-Skwer Ofiar Katynia  
24. 30.03.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
25. 02.04.2016r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Plac Moniuszki  
26. 09.04.2016r. Osoba prywatna 14.00-15.30 Al. IX Wieków Kielc 2A  
27. 03.05.2016r. Stowarzyszenie Na Rzecz Nowej Konstytucji KUKIZ'15 9.30-15.00 ul.Sienkiewicza-Mała-Rynek-Duża-Sienkiewicza-Pl.Moniuszki-Ewangelicka-Pl.Wolności-Pomnik J.Piłsudskiego  
28. 01.05.2016r. Osoba prywatna 15.00-16.00 Plac Artystów  
29. 01.05.2016r. SLD RM Kielce 9.30-12.00 Plac Moniuszki-Sienkiewicza-Paderewskiego-Solna-Staszica-Park Miejski  
30. 27.04.2016r. Osoba prywatna 17.50-19.50 Rynek  
31. 27.04.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
32. 25.04.2016r. Osoba prywatna 9.30-11.30 Plac J.Piłsudskiego  
33. 12.05.2016r. Osoba prywatna 17.00-17.30 Rynek  
34. 25.05.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
35. 04.06.2016r. Osoba prywatna 14.30-16.00 Plac Wolności-Ewangelicka-Sienkiewicza-Plac Artystów  
36. 04.07.2016r. Osoba prywatna 12.00-13.00 Planty 7 Odwołane
37. 24.06.2016r. Osoba prywatna 21.00-22.00 Pl. Moniuszki-Sienkiewicza-mostek na rzece Silnica-Planty  
38. 29.06.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
39. 03.07.2016r. Osoba prywatna 11.30-14.00 ul.Warszawska 34A-44  
40. 04.07.2016r. Osoba prywatna 11.00-12.00 ul. Sienkiewicza - most na rzece Silnica - pomnik J. Karskiego  
41. 04.07.2016r. Osoba prywatna 11.40-13.00 ul. Planty  
42. 05.07.2016r. Osoba prywatna 17.00-18.00 Plac Moniuszki  
43. 09.07.2016r. Osoba prywatna 16.00-19.00

Park Miejski w Kielcach - Muszla Koncertowa

 
44. 11.07.2016r.

Stowarzyszenie
Obóz Narodowo - Radykalny

19.00-20.30 Plac Najświętszej Maryi Panny- ul. Jana Pawła II - Ściegiennego - Cmentarz Partyzancki  
45. 12.07.2016r. Osoba prywatna 15.00-17.00 ul.Sienkiewicza - róg ul. Planty Odwołane
46. 10.07.2016r. Osoba prywatna 12.00-12.30 ul. Sienkiewicza przy Placu
Artystów
 
47. 15.07.2016r. Osoba prywatna 15.00 - 17.00 ul. Sienkiewicza - róg ul. Planty

 

48. 23.07.2016r. Osoba prywatna 16.00 -19.00 Park Miejski - muszla koncertowa  
49. 27.07.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
50. 03.09.2016r. Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy Centrum Onkologii 10.30 - 14.00 Park Miejski -Staszica - Sienkiewicza - Plac Moniuszki  
51. 06.08.2016r. Osoba prywatna 16.00-19.00 Park Miejski - muszla koncertowa  
52. 20.08.2016r. Osoba prywatna 16.00-19.00 Park Miejski - muszla koncertowa  
53. 24.08.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek Odwołane
54. 31.08.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
55. 03.09.2016r. Osoba prywatna 14.00-17.00 Park Miejski - muszla koncertowa  
56. 06.09.2016r. Stowarzyszenie WIOSNA 15.30-18.30 Rynek  
57. 06.09.2016r. Osoba prywatna 12.00-15.00 ul. Zakładowa  
58. 17.09.2016r. Osoba prywatna 14.00-17.00 Park Miejski - muszla koncertowa  
59. 16.09.2016r. Osoba prywatna 14.00-15.00 ul. Gosiewskiego  
60. 28.09.2016r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
61. 01.10.2016r. Stowarzyszenie JES 10.30-14.30 Plac Artystów  
62. 28.09.2016r. Osoba prywatna 17.00-18.00 Rynek  
63. 02.10.2016r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Plac Artystów  
64. 03.10.2016r. Osoba prywatna 16.00-19.00 Rynek  
65. 10.10.2016r. ZG ZNP Warszawa 14.30-15.30 Al. IX Wieków Kielc 3  
66. 08.10.2016r. Osoba prywatna 12.00-13.00 Plac Artystów  
67. 14.10.2016r. Osoba prywartna 11.00-18.00 ul.Sienkiewicza-Planty  
68. 16.10.2016r. Osoba prywatna 14.00-15.00 Plac Artystów  
69. 15.10.2016r. Osoba prywatna 14.00-17.00

Park Miejski - muszla koncertowa

 
70. 24.10.2016r. Osoba prywatna 16.00-18.30 Rynek  
71. 26.10.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
72. 09.11.2016r. Osoba prywatna 13.00-15.00 Al. IX Wieków Kielc 2A  
73. 19.11.2016r. Stowarzyszenie WIOSNA 11.55-12.55 ul.Sienkiewicza-Duża-Rynek  
74. 16.11.2016r. Osoba prywatna 9.00-10.00 Rynek  
75. 18.11.2016r. Osoba prywatna 8.30-10.00 ul.P.Ściegiennego 2  
76. 30.11.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
77. 13.12.2016r. Osoba prywatna 17.00-20.00 Al.IX Wieków Kielc 2A  
78. 11.12.2016r. Stowarzyszenie Obóz Narodowo - Radykalny 18.00-19.30 Plac NMP, ul. Mała, ul. Sienkiewicza, Plac Niepodległości  
79. 13.12.2016r. Osoba prywatna 16.00-18.00 Al.IX Wieków Kielc 3

Nie odbyło się

80. 28.12.2016r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
81. 08.01.2017r. Osoba prywatna 15.00-17.00 Plac Konstytucji 3-go Maja  
82. 15.01.2017r. Osoba prywatna 11.00-13.00 Rynek  
83. 25.01.2017r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
84. 05.02.2017r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Plac Moniuszki  
85. 04.03.2017r. Sojusz Lewicy Demkoratycznej Kielce 11.00-13.00 Plac Moniuszki ul. Sienkiewicza ul. Staszica Kino "Moskwa"  
86. 04.03.2017r. Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny  19.00-20.30 ul. Zamkowa-Staszica-Sienkiewicza-Plac Najświętszej Maryi Panny-Jana Pawła II-Sciegiennego-Cmentarz Partyzancki  
87. 22.02.2017r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
88. 08.03.2017r. Osoba prywatna 16.30-18.30 Rynek  
89. 10.04.2017r. Osoba prywatna 8.00-18.00 Palc Artystów  
90. 19.03.2017r. Osoba prywatna 11.30-13.00 ul.Sienkiewicza - most na rzece Silnica  
91. 25.03.2017r. Osoba prywatna 12.00-15.00 Plac Moniuszki - Pomnik H.Sienkiewicza.  
92. 29.03.2017r. Osoba prywatna 18.00-19.30 Rynek  
93. 24.04.2017r. IPN Delegartura w Kielcach 15.30-17.30 ul. Sienkiewicza-Mała-Rynek-Warszawska 5 -Rynek-Duża-Jana Pawła II-Ściegiennego-Soltysiaka-Gagarina-Krakowska  
94. 02.04.2017r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Plac Artystów  

95.

01.05.2017r. SLD Kielce 9.45-11.30

ul. Sienkiewicza-Staszica-Park Miejski

 

96. 20.04.2017r. Osoba prywatna 12.00-13.00 ul.Seminaryjska przed budynkiem Sądu Okręgowego  
97. 22.04.2017r. Osoba prywatna 15.00-18.00 Park Miejski
Muszla Koncertowa
 
98. 26.04.2017r. Osoba prywatna

18.00-19.30

Rynek  
99. 16.05.2017r. Osoba prywatna 17.00-18.00 Plac Panny Marii  
100. 20.05.2017r. Świetokrzyski Związek Pszczelarzy 10.00-11.30 ul. Zagórska 2 - ul. Zagórska do ul.Szczecińskiej ul. Szczecińska do ul. Radostowa - Kościół pw. Św. MM Kolbe.  
101. 27.05.2017r. Osoba prywatna 12.00-15.00 Plac Artystów  
102. 31.05.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
103. 23.06.2017r. Osoba prywatna 8.00-9.00 ul. Jana Pawla II 9  
104. 28.06.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
105. 30.06.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Ogrodowa - most na rzece Silnica  
106. 29.06.2017r. Osoba prywatna 16.45-17.45 Plac Artystów  
107. 11.07.2017r. Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny 19.00-20.30 Plac NMP-ul.Jana Pawła II - ul. Ściegiennego - Cmentarz Partyzancki  
108. 05.07.2017r. Osoba prywatna 8.00-15.00 ul.Solna 3 Odwołano
109. 06.07.2017r. Osoba prywatna 8.00-15.00 ul.Solna 3 Odwołano
110. 07.07.2017r. Osoba prywatna 8.00-15.00 ul.Solna 3 Odwołano
111. 20.07.2017r. Osoba prywatna 20.00-23.00 Plac NMP - pomnik ks. Popiełuszki  
112. 23.07.2017r. Osoba prywatna 12.00-12.15 ul. Kapitulna-Sienkiewicza  
113. 26.07.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 ul. Rynek  
114. 29.07.2017r. Osoba prywatna 16.00-20.00 Plac Artystów  
115. 09.08.2017r. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kard.-Angiologiczne Starachowice 11.00-12.00

Św. Oddział Wojewódzki NFZ ul. Jana Pawła II

 
116. 11.08.2017r. Osoba prywatna 13.00-18.00 Plac Artystów  
117. 25.08.2017r. Osoba prywatna 12.00-16.00 Prokuratura Okręgowa
ul.Mickiewicza3
 
118. 30.08.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 Rynek  
119. 31.08.2017r. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność 18.00-21.00 Plac Najświętszej Marii Panny

Decyzja Wojewody Świętokrz.
zgromadzenie
cykliczne

120. 31.08.2017r. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność 15.00-20.00

Skwer im.Żeromskiego
pomiedzy ul. Wesoła
i Jana Pawła II

Decyzja
Wojewody
Świętokrz.
zgromadzenie cykliczne
121. 30.08.2017r. Osoba prywatna 10.00-12.00 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. IX Wieków Kielc 3  
122. 30.08.2017r. Osoba prywatna 13.00-15.00 Świętokrzyski Oddzial Wojewódzki NFZ ul. Jana Pawła II  
123. 03.09.2017r. Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy Św.Centrum Onkologii 11.00-13.00 Park Miejski - ul.Staszica-ul.Sienkiewicza- KCK  
124. 10.09.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 Plac Artystów  
125. 08.09.2017r. Osoba prywatna 10.00-13.00 ul.Al.IX Wieków Kielc 3  
126. 14.09.2017r. Osoba prywatna 10.00-15.00 ul.Al.IX Wieków Kielc 3  
127. 15.09.2017r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Świętokrzyski O.Wojewódzki NFZ
ul.Jana Pawła II
 
128. 27.09.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 ul. Rynek  
129. 29.09.2017r. Osoba prywatna 14.00-15.00 ul. Rynek  
130. 03.10.2017r. Osoba prywatna 17.00-20.00 ul.Sienkiewicza - Planty  
131. 01.10.2017r. Osoba prywatna 19.00-22.00 ul.Seminaryjska 12A  
132. 29.09.2017r. Platforma Obywatelska RP 14.00-16.00 Plac Moniuszki 2 b  
133. 15.10.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Rynek  
134. 14.10.2017r. Osoba prywatna 12.00-16.00 ul. Rynek  
135. 21.10.2017r. Osoba prywatna 13.00-16.00 ul. Sienkiewicza 53  
136. 25.10.2017r. Osoba prywatna 18.00-20.00 ul.Rynek  
138. 25.10.2017r. Osoba prywatna 17.00-19.00 ul.Rynek  
139. 02.11.17r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Sciegiennego Pomnik Homo- Homini Odwołane
140. 05.11.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Rynek  
141. 25.11.2017r. Osoba prywatna 10.00-16.00 ul. Rynek  
142. 26.11.2017r. Osoba prywatna 10.00-16.00 ul. Rynek  
143. 19.11.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Rynek  
144. 18.11.2017r. Osoba prywatna 12.00-14.00 Plac Artystów  
145. 24.11.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a  
146. 05.12.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a  
147. 06.12.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a  
148. 07.12.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a  
149. 08.12.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a Odwołane
150. 17.12.2017r. Osoba prywatna 15.00-16.00 Plac Moniuszki - Pomnik H. Sienkiewicza  
151. 14.12.2017r. Osoba prywatna 19.00-21.00 ul. Seminaryjska 12a  
152. 21.12.2017r. Osoba prywatna 11.00-13.00 ul. Seminaryjska 12a  
153. 21.01.2018r. Osoba prywatna 13.00-13.20 ul. Rynek  
154. 13.01.2018r. Osoba prywatna 17.00-18.00 ul. Rynak  
155. 17.01.2018r. Osoba prywatna 17.00-19.00 ul. Rynek  
156. 28.01.2018r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Rynek  
157. 31.01.2018r. Osoba prywatna 18.00-19.00 ul. Rynek  
158. 29.01.2018r. Osoba prywatna 10.00-14.00 ul. Artwińskiego 3  
159. 31.01.2018r. Osoba prywatna 18.00-19.30 ul. Rynek

 

160. 10.03.2018r. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Kielce 12.45-15.00 Pomnik H.Sienkiewicza - Plac Artystów  
161. 01.03.2018r. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Kielce 17.00-17.45 zbieg ulic Grunwaldzkiej
i Podklasztornej
 
162. 04.03.2018r. Osoba prywatna 15.00-16.00 ul. Rynek  

 

EWIDENCJA DECYZJI O ZAKAZIE ZGROMADZEŃ


Autor:  Edward JANUS Osoba publikująca: Edward Janus WZKiB
Data utworzenia:  15 październik 2015 11:06 Data publikacji:  20 luty 2018 14:02
Wersja:  20.0