MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Herb Kielc  

Wydawca treści

ogłoszenie o naborze

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

 w Referacie Finansowo – Księgowym Wydatków Urzędu

Wydziału Księgowości Urzędu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 5/2015)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

 w Referacie Windykacji i Analiz

Wydziału Księgowości Urzędu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 4/2015)

ogłoszenie o naborze

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

w Biurze Planowania Przestrzennego

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 3/2015)

ogłoszenie o naborze

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Realizacji i Rozliczeń Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 1/2015)

ogłoszenie o naborze

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Architektury i Budownictwa

Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 2/2015)

 

ogłoszenie o naborze

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych

Wydziału Podatków

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 26/2014)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Architektury i Budownictwa

Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 25/2014)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 22/2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach

(NR REF: 24/2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszego specjalisty ds. bhp

w Urzędzie Miasta Kielce

(NR REF: 23/2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych

Wydziału Podatków

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 21/2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 20 /2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty w Referacie Finansowo – Księgowym Dochodów Urzędu Wydziału Księgowości Urzędu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 19 /2014)

ogłoszenie nabór

   PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty w Referacie Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 18 /2014)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Windykacji i Analiz

Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 17/2014)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 16/2014)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 15/2014)

ogłoszenie o naborze

 
Prezydent Miasta Kielce
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY

(podstawa prawna: art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

geodety w Referacie – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 14/2014)

ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi

Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 13/2014)
Wyświetlanie 1 - 20 z 139 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7