MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista

w Biurze Dowodów Osobistych  

Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 33/2018)

Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach

(NR REF: 29/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista

w  Biurze Praw Jazdy

Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 31/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w  Biurze ds. Pracowniczych

Wydziału Organizacyjnego

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 32/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:30/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

w Referacie Ulg

Wydziału Zarządzania Należnościami

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 28/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Referacie Windykacji Należności

Wydziału Zarządzania Należnościami

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 27/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Planowania Budżetu Miasta

Wydziału Budżetu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 26/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w  Biurze Zamówień Publicznych

Wydziału Organizacyjnego

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 25/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w Wydziale Zarządzania Energią

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 24/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Realizacji Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 23/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Biurze Planowania Przestrzennego

Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 22/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

w Biurze Planowania Przestrzennego

Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 21/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w  Biurze Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych

Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 20/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF:19/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Biurze Dowodów Osobistych  

Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 18/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w Referacie Promocji

Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 17/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w  Biurze Zamówień Publicznych

Wydziału Organizacyjnego

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 16/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w Referacie Realizacji Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 15/2018)

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora

w Referacie Realizacji Inwestycji

Wydziału Inwestycji

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 14/2018)

Wyświetlanie 1 - 20 z 240 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12