MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 

 

 

 


Węzeł Żelazna - wizualizacja

Coraz więcej inwestycji w Kielcach powstaje dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej. Niektóre inwestycje oddawane są do użytku inne właśnie się rozpoczynają. Wszystkie mają jeden cel - poprawę jakości życia mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowaniem. Kielce jako stolica województwa skupiają funkcje administracyjne, gospodarcze, edukacyjne oraz kulturowe regionu. Co więcej, są jego niewątpliwie najmocniejszym motorem rozwoju, gdyż przyciągają największych inwestorów oraz dają zatrudnienie największej liczbie osób. Kielce mają ambicje, by stać się w najbliższej przyszłości metropolią, nieustępującą innym miastom w Polsce.

Aspiracje Kielc do bycia miastem europejskim oznaczają konieczność realizacji wizji Unii Europejskiej, takich jak: zwiększanie konkurencyjności gospodarki, budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, wyrównywanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym w stosunku do większych, bardziej rozwiniętych ośrodków.

Kielce zebrały wartościowe doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
W okresie programowania 2004 -2006, Miasto pozyskało z Unii Europejskiej środki przeznaczone na m.in. renowację i przebudowę głównego deptaka – ul. Sienkiewicza, budowę hali sportowej i stadionu piłkarskiego, przebudowę wiaduktów w ciągu ulicy Krakowskiej. Doświadczenia te pozwoliły na bardziej efektywne pozyskiwanie oraz wykorzystanie środków przeznaczonych dla Polski w okresie programowania 2007-2013.

W listopadzie 2010r. Miasto Kielce znalazło się wśród laureatów IV Rankingu „Europejska Gmina -Europejskie Miasto 2010" organizowanego przez "Dziennik Gazeta Prawna" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród miast na prawach powiatu Kielce zajęły czwarte miejsce (za Warszawą, Rzeszowem i Sopotem), pozostawiając daleko w tyle takie miasta jak m.in. Gdańsk, Poznań, Wrocław czy Kraków. Ranking wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą między innymi z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 34, piętro 8, 25-323 Kielce
tel. 41-36-76-553, 41-36-76-710