MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. ZADANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI

3. ZADANIA WYDZIALU INWESTYCJI

Zakres dzialania Wydziału

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należą w szczególności następujące zadania:

1. Przygotowywanie i realizowanie inwestycji: oświatowych, ochrony zdrowia, kultury, budownictwa mieszkaniowego na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Mieszkalnictwa,
2. Przejmowanie zawartych umów z wydziałów merytorycznych o współfinansowaniu, dotacjach, pożyczkach dla realizacji zadań i rozliczanie tych umów,
3. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji miejskich
w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
4. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy dróg, chodników, parkingów i kanalizacji deszczowej,
5. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i budową ścieżek rowerowych poza pasem drogowym,
6. Organizacja i prowadzenie spraw związanych z pracą Komisji Negocjacyjnej dotyczącej udziału mieszkańców w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych,
7. Koordynowanie prac przygotowawczych dotyczących Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych poprzez działalność informacyjną,
8. Realizacja inwestycji w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, siłowni zewnetrznych i placów zabaw,
9. Wykonywanie zadań związanych z budową placów zabaw i boisk sportowych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych z wyłączeniem obiektów oświaty i kultury,
10. Wnioskowanie o wydanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnień w procesie inwestycyjnym,
11. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych,
12. Załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
13. Rozliczenie inwestycji i protokólarne przekazywanie poniesionych nakładów do merytorycznych wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych wraz z dokumentacją powykonawczą