MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. ZADANIA WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA

3. ZADANIA WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA

ZADANIA WYDZIAŁU

Do zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa należy w szczególności:

1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,

2) realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,

3) zbieranie danych dotyczących stawek czynszu w lokalach mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy lub jej części celem ogłaszania w dzienniku urzędowym,

4) prowadzenie spraw związanych  z wykreśleniem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką z tytułu wykonywanych przez gminę remontów budynków stanowiących własność osób fizycznych.


Autor:  Dyrektor Agata Kalita Osoba publikująca: Justyna Zaborowska Wydział Mieszkalnictwa
Data utworzenia:  5 luty 2009 12:33 Data publikacji:  23 wrzesień 2016 12:19
Wersja:  2.3