MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

5. Umowy zawarte w 2013 roku

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2013r.

1. Umowa Nr W/IN/1/I/1/UM/164/2013 zawarta w dniu 14.01.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego – Etap I. Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski z siedzibą w Kielcach ul. Górna 20. Wartość umowy: 36 900,00 zł.


2. Umowa Nr W/IN/2/I/2/UM/165/2013 zawarta w dniu 15.01.2013r. na wykonanie zamówienia pn.: Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego – Etap I. Wykonawca: „SIGMA-INVESTMENT" z siedzibą w Kielcach ul. Wapiennikowa 10A. Wartość umowy: 2 436 200,00 zł.

3. Umowa Nr W/IN/3/I/3/UM/198/2013 zawarta w dniu 16.01.2013r. na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie do 25 dodatkowych miejsc". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 1 500,00 zł.

4. Umowa Nr W/IN/4/I/4/UM/315/2013 zawarta w dniu 29.01.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: ABC Usługi Kreślarskie i Projektowe Monika Perchel z siedzibą w Krajków 25 gmina Pawłów. Wartość umowy: 58 000,00 zł.

5. Umowa Nr W/IN/5/I/5/UM/338/2013 zawarta w dniu 05.02.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Pirytowej". Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MULTIINSTAL" Monika Kuzia z siedzibą w Kielcach ul. Marmurowa 1. Wartość umowy: 31 857,00 zł.

6. Umowa Nr W/IN/6/I/6/UM/339/2013 zawarta w dniu 05.02.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Pirytowej". Eugeniusz Chrabąszcz (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 700,00 zł.

7. Umowa Nr W/IN/7/I/7/UM/385/2013 zawarta w dniu 14.02.2013r. na wykonanie roboty dodatkowej na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania" Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „AGAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Domaszowska 106. Wartość umowy: 3 800,00 zł.

8. Umowa Nr W/IN/9/I/9/UM/453/2013 zawarta w dniu 07.03.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Barytowej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Koncept Plus Monika Burczyn-Wąsik z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 100,00 zł.

9. Umowa Nr W/IN/10/I/10/UM/458/2013 zawarta w dniu 12.03.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Barytowej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł z siedzibą w Kielcach ul. 1 Maja 191. Wartość umowy: 103 554,56 zł.

10. Umowa Nr W/IN/11/I/11/UM/474/2013 zawarta w dniu 13.03.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaznowskiego". Wykonawca: Usługi Hydrauliczne S.C. Surgiel Klimkowski z siedzibą w Kielcach ul. Wielkopolska 8/72. Wartość umowy: 42 050,00 zł.

11. Umowa Nr W/IN/12/I/12/UM/488/2013 zawarta w dniu 18.03.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaznowskiego". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Koncept Plus Monika Burczyn-Wąsik z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 100,00 zł.

12. Umowa Nr W/IN/14/I/13/UM/510/2013 zawarta w dniu 03.04.2013r. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej" Wykonawca: KONKRET Mariusz Działek z siedzibą w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16/51. Wartość umowy: 7 109,40 zł.

13. Umowa Nr W/IN/15/I/14/UM/511/2013 zawarta w dniu 03.04.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej". Wykonawca: Zbigniew Kaliński (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 1 100,00 zł.

14. Umowa Nr W/IN/17/I/16/UM/533/2013 zawarta w dniu 10.04.2013r. na wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu niezbędną do prawidłowego wykonania zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Hauke Bosaka 3 A. Wartość umowy: 4 305,00 zł.

15. Umowa Nr W/IN/20/I/19/UM/541/2013 zawarta w dniu 15.04.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej". Wykonawca: MultiInstal Monika Kuzia z siedzibą w Kielcach ul. Marmurowa 1. Wartość umowy: 46 494,00 zł.

16. Umowa Nr W/IN/21/I/20/UM/542/2013 zawarta w dniu 15.04.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 116B/12. Wartość umowy: 1 600,00 zł.

17. Umowa Nr W/IN/18/I/17/UM/534/2013 zawarta w dniu 10.04.2013r. na wykonanie projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit z siedzibą w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 16/4. Wartość umowy: 3 000,00 zł.

18. Umowa Nr W/IN/24/I/23/UM/554/2013 zawarta w dniu 16.04.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych „Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego" – Etap I. Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Kielcach ul. Triasowa 10/10. Wartość umowy: 552,56 zł.

19. Umowa Nr W/IN/25/I/24/UM/570/2013 zawarta w dniu 24.04.2013r. na wykonanie zamówienia pn.: „ Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów". Wykonawca: REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Krzysztof Janaszek z siedzibą w Kielcach ul. Batorego 59. Wartość umowy: 964 959,37 zł.

20. Umowa Nr W/IN/26/I/25/UM/571/2013 zawarta w dniu 24.04.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów". Wykonawca: EKAAMEX-SERVICE Andrzej Pacanowski z siedzibą w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/12. Wartość umowy: 18 327,00 zł.

21. Umowa Nr W/IN/27/I/26/UM/583/2013 zawarta w dniu 07.05.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP" Drochów Górny 13B 26-026 Morawica. Wartość umowy: 53 947,25 zł.

22. Umowa Nr W/IN/28/I/27/UM/585/2013 zawarta w dniu 07.05.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Koncept Plus Monika Burczyn-Wąsik z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 100,00 zł.

23. Umowa Nr W/IN/32/I/31/UM/621/2013 zawarta w dniu 15.05.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy: 29 000,00 zł.

24. Umowa Nr W/IN/33/I/32/UM/625/2013 zawarta w dniu 21.05.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 58 548,00 zł.

25. Umowa Nr W/IN/34/I/33/UM/626/2013 zawarta w dniu 21.05.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Koncept Plus Monika Burczyn-Wąsik z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 845,00 zł.

26. Umowa Nr W/IN/36/I/35/UM/632/2013 zawarta w dniu 27.05.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bitwy nad Bzurą". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 264 A. Wartość umowy: 11 422,75 zł.

27. Umowa Nr W/IN/37/I/36/UM/633/2013 zawarta w dniu 27.05.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Bitwy nad Bzurą". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 800,00 zł.

28. Umowa Nr W/IN/40/I/37/UM/644/2013 zawarta w dniu 29.05.2013r. na wykonanie projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruchawka w Kielcach". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit z siedzibą w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 16/4. Wartość umowy: 8 000,00 zł.

29. Umowa Nr W/IN/44/I/41/UM/659/2013 zawarta w dniu 05.06.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: EKAAMEX-SERVICE Andrzej Pacanowski z siedzibą w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/12. Wartość umowy: 19 557,00 zł.

30. Umowa Nr W/IN/46/I/43/UM/663/2013 zawarta w dniu 07.06.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8". Wykonawca: EKAAMEX-SERVICE Andrzej Pacanowski z siedzibą w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/12. Wartość umowy: 19 557,00 zł.

31. Umowa Nr W/IN/45/I/42/UM/661/2013 zawarta w dniu 07.06.2013r. na wykonanie zamówienia pn.: „Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR" z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowskiej 359D. Wartość umowy: 2 386 483,38 zł.

32. Umowa Nr W/IN/43/I/40/UM/655/2013 zawarta w dniu 05.06.2013r. na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: „RZEMIEŚLNIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach al. Mielczarskiego 147. Wartość umowy: 1 121 122,33.

33. Umowa Nr W/IN/47/I/44/UM/665/2013 zawarta w dniu 07.06.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego". Wykonawca: GERDI-PROJEKT z siedzibą w Warszawie ul. Garibaldiego 4/83. Wartość umowy: 2 800,00 zł.

34. Umowa Nr W/IN/49/I/46/UM/711/2013 zawarta w dniu 25.06.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej". Wykonawca: „GEN-BUD" Eugeniusz Chrabąszcz z siedzibą w Kielcach ul. Mazurska 64/64. Wartość umowy: 1 000,00 zł.

35. Umowa Nr W/IN/50/I/47/UM/715/2013 zawarta w dniu 25.06.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 42 804,00 zł.

36. Umowa Nr W/IN/51/I/48/UM/719/2013 zawarta w dniu 28.06.2013r. na realizację opracowania „Ekspertyza techniczna przyczyn infiltracji wody do pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Górniczej 64 wraz z określeniem sposobu wyeliminowania negatywnego oddziaływania wody na budynek". Wykonawca: TECHNOBUD z siedzibą w Lublinie ul. Kaczeńcowa 1/29. Wartość umowy: 9 800,00 zł.

37. Umowa Nr W/IN/52/I/49/UM/726/2013 zawarta w dniu 01.07.2013r. na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania pn.: „Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach". Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych „GEOCENTER" z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28/48. Wartość umowy: 2 900,00 zł.

38. Umowa Nr W/IN/54/I/51/UM/734/2013 zawarta w dniu 01.07.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Domaszowkiej na odcinku od ul. Poleskiej w kierunku zachodnim". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 990,00 zł.

39. Umowa Nr W/IN/53/I/50/UM/732/2013 zawarta w dniu 01.07.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Domaszowkiej na odcinku od ul. Poleskiej w kierunku zachodnim". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MULTIINSTAL" Monika Kuzia z siedzibą w Kielcach ul. Marmurowa 1. Wartość umowy: 54 981,00 zł.

40. Umowa Nr W/IN/57/I/53/UM/771/2013 zawarta w dniu 04.07.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach". Wykonawca: Regina Kozakiewicz Opałka Pracownia Projektowa z siedzibą w Kielcach ul. Okrzei 32/8. Wartość umowy: 66 420,00 zł.

41. Umowa Nr W/IN/56/I/52/UM/770/2013 zawarta w dniu 03.07.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski z siedzibą w Suchedniowie ul. Warszawska 118B. Wartość umowy: 736,74 zł. za 1 pobyt na budowie.

42. Umowa Nr W/IN/59/I/55/UM/800/2013 zawarta w dniu 11.07.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowkiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 298. Wartość umowy: 63 222,00 zł.

43. Umowa Nr W/IN/62/I/58/UM/803/2013 zawarta w dniu 10.07.2013r. na wykonanie opinii o występujących gatunkach podlegających ochronie, niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 68. Wartość umowy: 2 214,00 zł.

44. Umowa Nr W/IN/61/I/57/UM/802/2013 zawarta w dniu 10.07.2013r. na wykonanie opracowania kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie w ramach Funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" dla zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Szkolna 36a. Wartość umowy: 24 600,00 zł.

45. Umowa Nr W/IN/60/I/56/UM/801/2013 zawarta w dniu 11.07.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowkiej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 990,00 zł.

46. Umowa Nr W/IN/69/I/59/UM/811/2013 zawarta w dniu 16.07.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JAWAL" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Kamienna 7. Wartość umowy: 2 173 678,55 zł.

47. Umowa Nr W/IN/64/I/60/UM/812/2013 zawarta w dniu 16.07.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn.: „Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski z siedzibą w Kielcach ul. Górna 20. Wartość umowy: 31 980,00 zł.

48. Umowa Nr W/IN/68/I/64/UM/838/2013 zawarta w dniu 22.07.2013r. na wykonanie roboty dodatkowej na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów". Wykonawca: REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Krzysztof Janaszek z siedzibą w Kielcach ul. Batorego 59. Wartość umowy: 26 118,69 zł.

49. Umowa Nr W/IN/70/I/66/UM/856/2013 zawarta w dniu 22.07.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w ul. Ptasiej i Wąsosz". Wykonawca: „GEN-BUD" Eugeniusz Chrabąszcz z siedzibą w Kielcach ul. Mazurska 64/64. Wartość umowy: 500,00 zł.

50. Umowa Nr W/IN/69/I/65/UM/855/2013 zawarta w dniu 24.07.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Ptasiej i Wąsosz". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 39 360,00 zł.

51. Umowa Nr W/IN/73/I/69/UM/864/2013 zawarta w dniu 31.07.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej". Wykonawca: „DETAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Słowackiego 16. Wartość umowy: 500 zł za jeden pobyt na budowie.

52. Umowa Nr W/IN/74/I/70/UM/871/2013 zawarta w dniu 01.06.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: Grzegorz Rodak (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 3 000,00 zł.

53. Umowa Nr W/IN/75/I/71/UM/877/2013 zawarta w dniu 05.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska z siedzibą w Kielcach ul. Klonowa 9/5. Wartość umowy: 1 050,00 zł.

54. Umowa Nr W/IN/76/I/72/UM/881/2013 zawarta w dniu 07.08.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 298. Wartość umowy: 44 000,00 zł.

55. Umowa Nr W/IN/71/I/67/UM/859/2013 zawarta w dniu 31.07.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 134 685,00 zł.

56. Umowa Nr W/IN/72/I/68/UM/860/2013 zawarta w dniu 31.07.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 476,00 zł.

57. Umowa Nr W/IN/81/I/77/UM/905/2013 zawarta w dniu 14.08.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 ul. Toporowskiego 40". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Al. Solidarności 34. Wartość umowy: 26 000,00 zł.

58. Umowa Nr W/IN/87/I/83/UM/919/2013 zawarta w dniu 23.08.2013r. na wykonanie zamówienia pn.: „Dostosowanie ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej do Żłobka Samorządowego Nr 15 przy ul. Struga 6 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach ul. Przemysłowa 69. Wartość umowy: 47 970,00 zł.

59. Umowa Nr W/IN/88/I/84/UM/920/2013 zawarta w dniu 23.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej do Żłobka Samorządowego Nr 15 przy ul. Struga 6 w Kielcach". Wykonawca: Zdzisław Galas (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 1 450,00 zł.

60. Umowa Nr W/IN/81/I/78/UM/908/2013 zawarta w dniu 19.08.2013r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego". Wykonawca: Usługi Projektowe Architekt Józef Śliwiński z siedzibą w Skarżysku Kamiennej ul. Świętokrzyska 8. Wartość umowy: 16 000,00 zł.

61. Umowa Nr W/IN/79/I/75/UM/900/2013 zawarta w dniu 14.08.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 41 943,00 zł.

62. Umowa Nr W/IN/77/I/73/UM/898/2013 zawarta w dniu 14.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 116B/12. Wartość umowy: 676,50 zł.

63. Umowa Nr W/IN/89/I/85/UM/941/2013 zawarta w dniu 27.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa wodociągu w ul. Przęsłowej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 1 476,00 zł

64. Umowa Nr W/IN/78/I/74/UM/899/2013 zawarta w dniu 14.08.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Zgórskiej". Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MULTIINSTAL" Monika Kuzia z siedzibą w Kielcach ul. Marmurowa 1. Wartość umowy: 68 900,00 zł.

65. Umowa Nr W/IN/85/I/81/UM/917/2013 zawarta w dniu 23.08.2013r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 120 540,00 zł.

66. Umowa Nr W/IN/84/I/80/UM/915/2013 zawarta w dniu 22.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej do wys. Dz. nr 786/2". Wykonawca: Zbigniew Kaliński (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 1 050,00 zł.

67. Umowa Nr W/IN/80/I/76/UM/901/2013 zawarta w dniu 14.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa wodociągu w ul. Zgórskiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 2 500,00 zł

68. Umowa Nr W/IN/83/I/79/UM/914/2013 zawarta w dniu 22.08.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej do wys. Dz. nr 786/2". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 264 A Wartość umowy: 12 267,47 zł.

69. Umowa Nr W/IN/86/I/82/UM/918/2013 zawarta w dniu 23.08.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 476,00 zł.

70. Umowa Nr W/IN/90/I/86/UM/942/2013 zawarta w dniu 28.08.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Przęsłowej". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś z siedzibą w Kielcach ul. Wikaryjska 40. Wartość umowy: 199 653,60 zł.

71. Umowa Nr W/IN/92/I/87/UM/962/2013 zawarta w dniu 04.09.2013r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 1 291 500,00 zł.

72. Umowa Nr W/IN/93/I/88/UM/963/2013 zawarta w dniu 04.09.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19 A. Wartość umowy: 8 856,00 zł

73. Umowa Nr W/IN/98/I/92/UM/1055/2013 zawarta w dniu 23.09.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: Zdzisław Galas (adres stanowi informację niejawną – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), art. 39 ust.2). Wartość umowy: 990,00 zł.

74. Umowa Nr W/IN/97/I/91/UM/1054/2013 zawarta w dniu 23.08.2013r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1". Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach ul. Przemysłowa 69. Wartość umowy: 63 500,00 zł.

75. Umowa Nr W/IN/107/I/100/UM/1158/2013 zawarta w dniu 30.09.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa wodociągu w ul. Przęsłowej". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit z siedzibą w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 16/4. Wartość umowy: 615,00 zł za jeden pobyt na budowie.

76. Umowa Nr W/IN/104/I/97/UM/1143/2013 zawarta w dniu 01.10.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej na wysokości działek 752, 753, 754". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 900,00 zł.

77. Umowa Nr W/IN/103/I/96/UM/1141/2013 zawarta w dniu 03.10.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej na wysokości działek 752, 753, 754". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Ściegiennego 264 A. Wartość umowy: 36 715,36 zł.

78. Umowa Nr W/IN/106/I/99/UM/1148/2013 zawarta w dniu 02.10.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu od ul. Zgórskiej do działki 302/2". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Agnieszka Sobolewska z siedzibą w Kielcach ul. Piekoszowska 116B/12. Wartość umowy: 1 353,00 zł.

79. Umowa Nr W/IN/105/I/98/UM/1147/2013 zawarta w dniu 02.10.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu od ul. Zgórskiej do działki 302/2". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP" Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B 26-026 Morawica. Wartość umowy: 25 780,14 zł.

80. Umowa Nr W/IN/109/I/102/UM/1180/2013 zawarta w dniu 07.10.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP" Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B 26-026 Morawica. Wartość umowy: 97 345,12 zł.

81. Umowa Nr W/IN/115/I/106/UM/1211/2013 zawarta w dniu 15.10.2013r. na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Ostrogórka w Kielcach". Wykonawca: BIPROKOM S.A. z siedzibą w Krakowie Plac Na Stawach 1. Wartość umowy: 131 856,04 zł

82. Umowa Nr W/IN/118/I/109/UM/1233/2013 zawarta w dniu 18.10.2013r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad pierwszym etapem budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach". Wykonawca: „ebe STUDIO" Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Kielcach ul. Plac Moniuszki 2B. Wartość umowy: 550,00 za 1 pobyt na budowie zł.

83. Umowa Nr W/IN/94/I/89/UM/978/2013 zawarta w dniu 05.09.2013 na opracowanie audytu energetycznego oraz szacunkowych kosztów robót budowlanych związanych z budynkiem hali sportowej i domkiem sędziowskim dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego „STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach. Wykonawca: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o. o.z siedzibą w Kielcach ul. Al. Solidarności 34. Wartość umowy: 19 987,50 zł.

84. Umowa Nr W/IN/116/I/107/UM/1229/2013 zawarta w dniu 15.10.2013r. na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65". Wykonawca: „ABRISS" Pracownia Architektoniczna Piotr Andrzejewski z siedzibą w Suchedniowie ul. Warszawska 118B. Wartość umowy: 19 999,80.

85. Umowa Nr W/IN/119/I/110/UM/1263/2013 zawarta w dniu 31.10.2013r. na wykonanie aranżacji terenu na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach w celu stworzenia kamiennego „kręgu pamięci", którego dominującą częścią będzie rzeźba „Sen" projektu profesora Kazimierza Gustawa Zemły w wykonana przez Pawła Pietrusińskiego. Wykonawca: „Pracownia Rzeźby Bieniowo" Paweł Pietrusiński z siedzibą w Warszawie ul. Wilcza 63/38. Wartość umowy: 107 592,53zł.

86. Umowa Nr W/IN/121/I/112/UM/1273/2013 zawarta w dniu 06.11.2013r. na wykonanie zadania pn: „Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 147 600,00 zł.

87. Umowa Nr W/IN/122/I/113/UM/1274/2013 zawarta w dniu 06.11.2013r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn z siedzibą w Kielcach Pl. Moniuszki 5B. Wartość umowy: 1 845,00 zł.

88. Umowa Nr W/IN/130/I/121/UM/1316/2013 zawarta w dniu 20.11.2013r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 45/87. Wartość umowy: 2 332 200,00 zł.

89. Umowa Nr W/IN/131/I/122/UM/1317/2013 zawarta w dniu 20.11.2013r. na pełnienie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją pierwszego etapu budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inzynierai i Komputery Artur Polakowski z siedzibą w Kielcach Aleja Legionów 3/4. Wartość umowy: 29 500,00 zł.

90. Umowa Nr W/IN/137/I/128/UM/1371/2013 zawarta w dniu 05.12.2013r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy". Wykonawca: „ESC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28. Wartość umowy: 348 046,10 zł.

91. Umowa Nr W/IN/132/I/123/UM/1329/2013 zawarta w dniu 27.11.2013r. na wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora z siedzibą w Kielcach ul. Orzeszkowej 36/1. Wartość umowy: 326 565,00 zł.

92. Umowa nr W/IN/138/I/129/UM/1372/2013 zawarta w dniu 06.12.2013r. na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania pn.: „zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach". Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych „GEOCENTER" Paweł Stępień z siedzibą w Kielcach ul. Legnicka 28 p. 48. Wartość umowy: 2 300,00 zł.Autor:  Bernard Oziębły Dyrektor Wydziału Inwestycji Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  12 luty 2013 12:28 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:20
Wersja:  2.9