MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

6. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce

6. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy:

1) pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i podległe mu jednostki organizacyjne Miasta,

2) pieczy zastępczej, opieki socjalnej, medycznej i pomocy prawnej dla rodzin i samotnych osób sprawujących opiekę nad dziećmi,

3) promocji instytucji rodziny oraz instytucji służących prawidłowemu funkcjonowania dzieci w rodzinach,

4) pomocy osobom niepełnosprawnym,

5) przeciwdziałania patologiom społecznym,

6) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

7) profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,

8) funkcjonowania placówek samorządowych sprawujących dzienną opiekę na dziećmi do lat 3 (żłobki itp.),

9) funkcjonowania aptek w Mieście,

10) ochrony konsumentów i współpracy z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta,

11) współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny oraz osób niepełnosprawnych.

Skład Komisji:

  • Marianna Noworycka – Gniatkowska – Przewodnicząca Komisji
  • Władysław Burzawa
  • Jan Gierada
  • Dawid Kędziora
  • Tadeusz Kozior
  • Regina Zapała 
Kontakt:
 
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  18 marzec 2016 09:24 Data publikacji:  16 styczeń 2018 10:49
Wersja:  1.7